Veel vragen bij wettelijk kader verkoop en het gebruik van snel- en zelftesten

Door Kathleen Depoorter op 1 april 2021, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Coronacrisis
covid-test

Na maandenlang aandringen is de federale overheid er dan eindelijk in geslaagd om een nieuw wettelijk kader te voorzien voor de verkoop en het gebruik van snel-en zelftesten. De concrete uitwerking ervan roept volgens Kamerlid Kathleen Depoorter echter wederom vragen op. “Met flagrant dirigisme toont deze regering weer haar donkerrode karakter.”

"Het algemene opzet van dit wetsvoorstel is een goede zaak”, stelt Depoorter. " Maar opnieuw getuigt de uitwerking van deze nieuwe wet helaas van het donkerrode karakter van deze regering en flagrant dirigisme. Het is een fout signaal dat de overheid als distributeur van de 1 miljoen sneltesten voor de bedrijven gaat optreden en hierbij de vrije markt beknot."

Belangrijke stap in test- en exitstrategie

Het wetsvoorstel van de meerderheid dat vandaag gestemd wordt in de plenaire vergadering van de Kamer, voorziet – eindelijk -  in de ophef van het verbod om snelle antigeentesten in de apotheken te verkopen, een kwestie die onze fractie al geruime tijd aankaart. Daarnaast zal het vanaf 6 april toegelaten zijn om zelftesten in de apotheek te kopen en zullen bedrijven gratis snelle antigeentesten kunnen afnemen van de overheid. "Het voorstel is een belangrijke stap vooruit in de test- en exitstrategie. Zelftesten hebben een belangrijke functie voor de heropening van onze economie en heropleving van menselijke contacten. Bovendien is het zo dat de apotheker de juiste persoon is om in eerste fase deze testen te verkopen. De apotheken in ons land vormen immers een fijnmazig netwerk van wetenschappelijk hoogopgeleide zorgverstrekkers die een nauw contact hebben met de andere zorgverstrekkers voor de levering van de sneltesten en die de patiënten deskundig kunnen begeleiden in het correcte gebruik van een zelftest. Wij zijn dan ook al maanden vragende partij om deze noodzakelijke aanpassingen aan de wet uit te voeren", stelt Depoorter.

Overheid wordt distributeur

Wel is het zo dat wij ons serieuze vragen stellen bij enkele bepalingen die in de wettekst zijn meegenomen. Zo kunnen de apothekers volgens dit voorstel nog altijd geen testen uitvoeren in hun apotheek. Hier zou op korte termijn toch echt werk van gemaakt  moeten worden, niet alleen met het oog op een correcte en efficiënte afname van antigeentesten en een vlotte registratie van positieve testen en bijhorende begeleiding van de betrokkenen, maar ook om simultaan de druk op de overbelaste huisartsen te verlichten.

Volgens het voorstel van de meerderheid is het helaas echter niet mogelijk voor de apotheker om positieve testen te registreren én zal de overheid bovendien in eerste instantie optreden als distributeur voor de 1 miljoen sneltesten die ze ter beschikking stelt van de bedrijven.

De N-VA-fractie diende dan ook twee amendementen in. Het eerste amendement beoogde de mogelijkheid om de apotheker de positieve zelftesten te laten registreren en de huisarts hierover in te lichten. Het andere amendement voorzag dat bedrijven zélf de door het geneesmiddelenagentschap (FAGG) goedgekeurde zelf-en snelle antigeentesten konden aankopen en de kosten via een onkostennota kunnen recupereren. Aldus werden zowel de vrije markt als de precaire financiële situatie van onze bedrijven in acht genomen. Beide amendementen werden echter tot onze spijt eenvoudig weggewuifd.

Dirigisme belemmert vrije markt

"Het is ongelooflijk hoe de paars-groene regering zich telkens opnieuw bezondigt aan dirigisme en de overheid inschakelt als distributeur van medische hulpmiddelen voor de private sector. Dit in een tijd waar de druk op onze bedrijven gigantisch is. Heel wat private actoren die instaan of betrokken zijn bij voor de verkoop van medische hulpmiddelen worden op die manier omgeleid naar de staat. Dit vormt (niet voor de eerste keer) een belemmering van de vrije markt. Ik begrijp niet dat deze visie gedragen kan worden door de liberale partijen binnen de regering", aldus Depoorter.

Nog maar twee zelftesten goedgekeurd

"In dat kader valt het mij trouwens op dat er op vandaag nog steeds maar twee zelftesten door het FAGG werden goedgekeurd, daar waar er reeds verschillende aanvragen tot goedkeuring lopen! De overheid laat hiermee de lokale kmo’s die in zelftesten voorzien links liggen. Bij navraag naar de gevolgde procedures gaf de minister als antwoord dat het FAGG zelf contact opnam met de producenten. Dit is bijzonder want lokale distributeurs dienden zelf een aanvraag in en kregen nog geen antwoord over het al dan niet goedkeuren van hun zelftest. Ik zal dit nauw opvolgen, het is immers niet de eerste keer dat er zich onregelmatigheden voordoen bij de goedkeuring van testen door het FAGG”, besluit Depoorter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is