VDAB helpt veertig procent meer langdurig zieken aan het werk

Door Jan Hofkens op 18 maart 2016, over deze onderwerpen: Werken, Activering, Ziekte, Uitkeringen
VDAB helpt veertig procent meer langdurig zieken aan het werk

Steeds meer langdurig zieken volgen vrijwillig een traject naar werk bij de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB om opnieuw aan de slag te kunnen. Het gaat over een stijging met veertig procent in vergelijking met vorig jaar, aldus Vlaams minister voor Werk Philippe Muyters. “Een bijzonder positief signaal”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Hofkens. “Bovendien vinden liefst zes van de tien langdurig zieken die zo’n traject volgen, ook effectief werk.” Daarom pleit Hofkens voor een versterkte activering van langdurig zieken. “Zo creëren we een win-win: door die activering kan de overheid uitkeringen en andere middelen besparen. En de langdurig zieken worden uit hun isolement gehaald.”

De VDAB werkt al enkele jaren samen met GTB, dat zich specifiek richt tot personen met een arbeidshandicap, met de ziekenfondsen en met het RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV om via vrijwillige trajectbegeleiding langdurig zieken aan het werk te helpen. “De goede samenwerking en betere communicatie tussen de VDAB, de ziekenfondsen en het RIZIV zorgt ervoor dat de instroom sterk stijgt. Dit is zeer bemoedigend, vooral ook omdat de langdurig zieken vrijwillig aan deze trajecten deelnemen”, verklaart Hofkens. Maar om de activering van langdurig zieken werkelijk succesvol te maken, is volgens hem nog een extra duwtje in de rug nodig: “De deelname aan activeringstrajecten is nu nog te vrijblijvend. Mochten langdurig zieken verplicht worden om zich opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt, dan staat de VDAB klaar om hen met trajecten op maat te begeleiden.”

“Het stijgend aantal langdurig zieken toont aan dat de ziekteverzekering een hangmat dreigt te worden. Dat moeten we vermijden door de langdurig zieken ook actief te betrekken in het Vlaamse activeringsbeleid”, besluit Hofkens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is