Vlammende brief

In een vlammende brief aan minister van Justitie Van Quickenborne laat Fabienne Bayard, voorzitster van het College van Hoven en Rechtbanken, het ongenoegen van de magistratuur blijken. Het College stelt dat de door de minister ter beschikking gestelde budgetten te krap zijn. De budgetten zouden niet volstaan om de bestaande uitdiensttredingen op te vullen. Het geld is ook laattijdig beschikbaar waardoor vervangingen maanden kunnen aanslepen.

Traag en bureaucratisch

Ten tweede verloopt de samenwerking met PersoPoint, het sociaal secretariaat van de overheid, slecht. “Men heeft vele inspanningen gedaan om justitie positief in beeld te brengen als een goede werkgever en zo veel mogelijk kandidaten te werven. De slechte, trage en bureaucratische afhandeling van PersoPoint dreigt kandidaten te doen afhaken en doet de goede reputatie teniet.”

Geld alleen volstaat niet

“De minister van Justitie heeft nochtans de nodige budgetten gekregen om mensen aan te trekken maar geld alleen volstaat niet. Hij moet van justitie een moderne en performante organisatie maken waar het aangenaam werken is. Dat vraagt ook ingrepen in personeelsmanagement, betere gebouwen en up-to-date informatica”, zegt Van Vaerenbergh.

“Minister Van Quickenborne wordt intussen op verschillende vlakken onderuitgehaald door zijn eigen woorden”, besluit Van Vaerenbergh.