Ook Louis Ide kreeg opnieuw het vertrouwen van de partijraad en blijft de komende jaren fungeren als nationaal secretaris van de partij.

Voorzitter Bart De Wever bedankte aftredend ondervoorzitter Cieltje Van Achter voor haar tomeloze inzet de voorbije jaren in het dagelijks bestuur. Hij kijkt uit naar een even goede samenwerking met Valerie Van Peel.

Op de volgende partijraad van zaterdag 13 maart wordt conform de statuten het partijbestuur nog hernieuwd. Op zaterdag 24 april volgen ten slotte nog de verkiezingen van onder meer de algemeen penningmeester en de voorzitter van de partijraad. Daarnaast worden op die datum ook nog de statutencommissie, het financiële comité van toezicht en de verzoenings- en tuchtcommissie samengesteld.

Onderwerpen