Politiek gevoelig abortusdebat

Het is duidelijk dat de Raad van State zich niet wilt mengen in het politiek gevoelig abortusdebat volgens Valerie Van Peel. Het advies van Raad van State spreekt zich niet uit over belangrijke elementen in het wetsvoorstel om de abortuswetgeving te versoepelen. Het gaat over elementen zoals het plan om abortus uit de strafwet te halen, abortus mogelijk te maken na 18 weken zwangerschap en de reflectietijd te beperken van 6 dagen naar 48 uur. “Het is in dergelijke beslissingen inderdaad aan de politiek om richting te kiezen, niet aan rechters. En dit met voldoende draagvlak en debat binnen de publieke opinie”, aldus Van Peel.

Gevoelige debatten verdienen meer studiewerk

Het wetsvoorstel heeft nood aan meer onderbouwing en een beter evenwicht tussen het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw en bescherming van het ongeboren leven. Tot op vandaag is er geen duidelijkheid over de noodzaak of alternatieven. De blinde en ongefundeerde verruiming van de abortuswetgeving heeft bovendien geen draagvlak en vindt geen parlementaire meerderheid aan Vlaamse zijde. “Dergelijke gevoelige debatten over leven en dood verdienen meer studiewerk en parlementaire discussie dan dat deze paars-groene coalitie wil toelaten”, besluit Van Peel.