Valerie Van Peel: “Aan de politiek om richting te kiezen in het abortusdebat, niet aan rechters”

Door Valerie Van Peel op 29 februari 2020, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg
Valerie Van Peel

De Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State laat de ethische beslissingen in het abortusdebat aan de politiek over. In haar advies over het wetsvoorstel voor de versoepeling van de abortuswetgeving legt ze de bal in het kamp van de politici. Daar hoort die volgens Kamerlid Valerie Van Peel ook te liggen.

Politiek gevoelig abortusdebat

Het is duidelijk dat de Raad van State zich niet wilt mengen in het politiek gevoelig abortusdebat volgens Valerie Van Peel. Het advies van Raad van State spreekt zich niet uit over belangrijke elementen in het wetsvoorstel om de abortuswetgeving te versoepelen. Het gaat over elementen zoals het plan om abortus uit de strafwet te halen, abortus mogelijk te maken na 18 weken zwangerschap en de reflectietijd te beperken van 6 dagen naar 48 uur. “Het is in dergelijke beslissingen inderdaad aan de politiek om richting te kiezen, niet aan rechters. En dit met voldoende draagvlak en debat binnen de publieke opinie”, aldus Van Peel.

Gevoelige debatten verdienen meer studiewerk

Het wetsvoorstel heeft nood aan meer onderbouwing en een beter evenwicht tussen het Zelfbeschikkingsrecht Zelfbeschikkingsrecht (van volkeren): Term uit het internationale staatsrecht die het recht aanduidt van volkeren over de hele wereld om zelf te beslissen tot welke staat hun grondgebied zal behoren of onder welk bestuurlijk gezag zij willen vallen. De N-VA staat onverkort achter dit universele en onbetwistbare recht. zelfbeschikkingsrecht van de vrouw en bescherming van het ongeboren leven. Tot op vandaag is er geen duidelijkheid over de noodzaak of alternatieven. De blinde en ongefundeerde verruiming van de abortuswetgeving heeft bovendien geen draagvlak en vindt geen parlementaire meerderheid aan Vlaamse zijde. “Dergelijke gevoelige debatten over leven en dood verdienen meer studiewerk en parlementaire discussie dan dat deze paars-groene coalitie wil toelaten”, besluit Van Peel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is