V-dag ‘Migratie en Integratie’: Migratie controleren en aansturen is een must

Door N-VA op 30 maart 2019, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Inburgering, Gelijke kansen, Verkiezingen 2019
V-DAG | Migratie & Integratie | 30 maart 2019

Hoe maken we van migratie een positief verhaal? Tijdens de derde V-dag met als thema ‘Migratie en integratie’ in de Brusselse Square presenteerde de N-VA haar tienpuntenplan op de complexe materie die migratie is. Sprekers en experts hielden de complexe materie die migratie en integratie zijn tegen het licht. De conclusie voor de ruim 500 aanwezigen was klaar: we móeten migratie kunnen controleren en aansturen. “We nemen die handschoen op, omdat het noodzakelijk is, wil ons land zijn bloeiende economie, sociale welvaart en maatschappelijke samenhang behouden”, zei Theo Francken aan het einde van de V-dag.

Rampzalige keuzes

“We zijn erin geslaagd om met het verbod op onverdoofd slachten dierenrechten boven religieuze rechten te plaatsen. Kunnen we dat nu ook alstublieft doen voor vrouwenrechten?” Voormalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Limburgs lijsttrekker voor de Kamer Zuhal Demir legde in haar openingstoespraak meteen de vinger op de wonde. Daarin vertelde ze hoe de zogenaamde “revolutie van de redelijkheid” in feite de “radicalisering van de lafheid” is die tal van moslimmeisjes aan hun vrouwonvriendelijke lot overlaat, betoogde Zuhal Demir. De voormalige staatssecretaris legde een rauwe werkelijkheid bloot. “Als land hebben we er te lang op vertrouwd dat migratie zichzelf regelt. En wanneer het ons boven de kop groeide, hebben regeringen in het verleden gereageerd met regulariseringen en snel-Belg-wetten. Dat waren rampzalige keuzes”, besloot Zuhal Demir onder luid applaus. Bekijk hier de volledige openingstoespraak van Zuhal Demir (video, 10:12)

Minimale grammatica van burgerschap

Na Zuhal Demir gaf de Nederlandse hoogleraar rechtswetenschap Afshin Ellian zijn visie op integratie en migratie. In een relaas doorspekt met anecdotes uit zijn eigen leven waarschuwde Afshin Ellian voor al te normatieve politieke correctheid. “Waar politieke correctheid door wetten wordt beschermd, eindigt onze vrijheid”, sprak professor Ellian. Hij pleitte daarentegen voor een “minimale grammatica van burgerschap”, die neerkomt op niet-onderhandelbare aspecten zoals de basisbeginselen van de grondwet. “Een monoculturele rechtsorde is de voorwaarde voor een multiculturele samenleving”, zei Afshin Ellian. Hij ging zelfs verder: “Juist de nieuwkomers hebben de plicht om onze waarden te verdedigen, want zij hebben het duistere alternatief gezien”. Bekijk hier de volledige uiteenzetting van Afshin Ellian (video, 43:42)

Assertiever Europa

Net als tijdens de V-dag over ecorealisme kregen ook zaterdag experts uit binnen- en buitenland het woord. Vlaams minister van Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. Inburgering Liesbeth Homans modereerde een geanimeerd debat tussen de Nederlandse antropoloog Jan van de Beek, emeritus hoogleraar Robert Cliquet van de UGent, hoogleraar Mark Elchardus van de VUB, voormalig directeur-generaal Buitenlandse Zaken en voormalig ambassadeur in Israël Mark Geleyn en dr. Marion van San. Het panel experts debatteerde over drie migratiethema’s: soevereiniteit versus internationale samenwerking, actieve versus passieve migratie en integratie en inburgering. De algemene tendens was dat Europa en dus ook Vlaanderen nood hebben aan gecontroleerde migratie met in eerste instantie gesloten buitengrenzen, maar ook aan een Europa dat zich assertiever opstelt over de eigen waarden, zoals de gelijkheid van man en vrouw. Herbekijk het panelgesprek hier (video, 1:03:45).

Migratie aansturen móet

Het slotwoord was voor voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. “Migratie stelt ons als partij, en als burgers van onze Vlaamse gemeenschap, voor dilemma’s”, sprak Theo Francken, die in mei de Kamerlijst in Vlaams-Brabant trekt. Hij toonde begrip voor het besluit van de individuele Migrant Een persoon die zijn land verlaat om naar een ander land te trekken, met het doel er langdurig of definitief te verblijven. De term maakt geen onderscheid op basis van migratiemotieven: het kan gaan om arbeidsmigranten, maar ook om vluchtelingen e.a. migrant om uit wanhoop alles achter te laten op zoek naar een beter leven. “Is het dan niet onethisch om als overheid migratie te controleren en aan te sturen”, vroeg Francken aan de toehoorders in de zaal. Het antwoord was uiteraard ‘ja, we mogen migratie controleren’. “Sterker nog, we vinden dat het moet. Tegenover het particuliere belang van de individuele migrant staat immers het algemene belang van onze hele maatschappij”, legde Theo Francken uit, waarna hij het tienpuntenplan over migratie en integratie uiteenzette. De conclusie was alleszins duidelijk: nadenken over hoe we migratie organiseren is een must.

Download onze brochure over Migratie en Integratie (pdf, 6,54 MB)

Bekijk de foto’s van de V-dag op Facebook.

Bekijk de sfeerreportage:

Bekijk de slottoespraak van Theo Francken:

Hoe wordt migratie een positief verhaal?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is