Toekomstig drugscentrum en spuitruimte in Brussel symbool voor onsamenhangend en falend drugsbeleid

Door Mathias Vanden Borre op 1 juli 2021, over deze onderwerpen: Drugs, Wonen en werken in Brussel
Mathias Vanden Borre

De stad Brussel wil eind dit jaar een spuitruimte openen. Daarnaast heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de intentie om een nieuw groots drugscentrum te openen. “Dit is zeer problematisch”, stelt Brussels Parlementslid Mathias Vanden Borre. “Er is veel te weinig ontrading en repressie.”

Volgens minister-president Rudi Vervoort (PS) zal het drugscentrum aan de Havenlaan zijn deuren openen in 2025 en een aanvulling vormen op het aanbod van het huidige drugscentrum aan de Stephensonstraat, dat uitgebaat wordt door de vzw Transit. “Het is opmerkelijk dat de locatie reeds vaststaat en er al een architectuurwedstrijd is uitgeschreven, maar er nog geen enkel overleg met de buurt is opgestart. Nochtans is de Kanaalzone een buurt in volle ontwikkeling met de vele projecten en activiteiten op de Thurn & Taxis-site. De minister-president zegt dat er volgend jaar overleg zal worden opgestart, maar dat zijn natuurlijk vijgen na Pasen, want alles is dan al beslist. Tot zover de ‘burgerparticipatie’”, aldus Mathias Vanden Borre.

Drie drugscentra in een straal van 3 kilometer

Vanden Borre mist daarnaast ook de betrokkenheid van de burger in de plannen van de stad Brussel voor een drugscentrum, hoofdzakelijk een spuitruimte, in de wijk Lemonnier. “De specifieke locatie houdt het stadsbestuur trouwens angstvallig geheim. Samen met de oprichting van het gewestelijk drugscentrum krijgen we zo drie drugscentra in een straal van drie kilometer. Ik vraag me trouwens ook af hoe de plannen van het Gewest samenvallen met die van de stad Brussel”, stipt Mathias Vanden Borre aan.

Drugs als gezellige bezigheid

Het gedoogbeleid en bijhorende wetteloosheid gaan weer een stap verder in Brussel, merkt Brussels Parlementslid Vanden Borre op. “Drugs hebben dramatische gevolgen voor onze samenleving, zoals verslaving, geweld, bendes, werkloosheid, armoede, uitbuiting,... De linkse meerderheid blijft hiervoor blind en maakt drugs tot 'een gezellige bezigheid'. Een compleet fout signaal."

Drugscentrum gefinancierd  met geld voor Europese topbijeenkomsten

Ook de financiering van het toekomstig gewestelijk drugscentrum is opmerkelijk. Volgens minister-president Vervoort bedraagt de totale kostprijs van het project bijna 12,5 miljoen euro en wordt daarvan 5 miljoen gefinancierd via het Fonds Europese Toppen. “Maar het Fonds Europese Toppen is helemaal niet bedoeld om een drugscentrum te financieren. Dit fonds is een federale steun aan Brussel voor de beveiliging van Europese topbijeenkomsten en andere evenementen die te maken hebben met de internationale en nationale rol die onze hoofdstad speelt. Tenzij Brussel zich verder op de kaart wil zetten als (inter)nationale drugsspil, begrijp ik de financiering niet. Op federaal niveau moet men de verdeling van het EU-toppenfonds door de Brusselse Regering eens grondig doorlichten. Ik heb in het verleden reeds aangeklaagd dat ook de financiering van de politiezones niet correct verloopt”, aldus Mathias Vanden Borre.

Drugscentrum in strijd met federale drugswet?

Vanden Borre stelt zich ook de vraag of dit drugscentrum, net zoals de spuitruimte in Brussel-stad, in overeenstemming is met de federale drugswet. “Indien men geen enkele voorwaarde stelt om ‘een spuit te komen zetten en terug buiten te wandelen’, vrees ik dat men de wet overtreedt en de hulpverleners een aansprakelijkheidsrisico lopen. Een drugscentrum kan enkel in het kader van een revalidatietraject”, sluit Mathias Vanden Borre af.

Alle informatie eens te meer uitsluitend in het Frans

Last but not least is het opvallend dat alle beschikbare informatie (communicatie, website, statuten, jaarverslagen,…) van het ‘Transit asbl’ unisono Franstalig zijn. Voor een instelling die door de federale overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest én de GGC gefinancierd wordt, is dat een flagrante overtreding van de taalwetten… eens te meer.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is