Toekomst land- en tuinbouw ligt in differentiatie en maatwerk

Door Jelle Engelbosch, Sabine Vermeulen, Sofie Joosen op 16 november 2016, over deze onderwerpen: Landbouw
Toekomst land- en tuinbouw ligt in differentiatie en maatwerk

In het Vlaams Parlement is een resolutie goedgekeurd met aanbevelingen aan de Vlaamse Regering over schaalverandering en differentiatie in de land- en tuinbouwsector. Daarin wordt de focus gelegd op het creëren van toegevoegde waarde door schaalverandering en nieuwe businessmodellen. “Schaalvergroting is niet langer de enige mogelijke piste voor land- en tuinbouwbedrijven om toegevoegde waarde te creëren. Maatwerk wordt het nieuwe credo”, zeggen de N-VA-leden in de commissie voor Landbouw.

“Schaalverandering betekent niet per definitie schaalvergroting. Verschillende innovatieve landbouwers bewijzen dat nichemarkten en korteketeninitiatieven soms beter bestand zijn tegen marktschommelingen”, verduidelijkt Jelle Engelbosch.

Gelijkwaardige ondersteuning

“Het is uiteraard de land- en tuinbouwondernemer zelf die moet beslissen welke richting hij met zijn bedrijf uit wil”, vult Sabine Vermeulen aan. “Van de overheid verwachten we dat ze de diverse businessmodellen respecteert door gelijkwaardige ondersteuning te bieden. Nichemarkten, biolandbouw, hoevetoerisme: het zijn even valabele keuzes.” 

“We willen zoveel mogelijk vormen van klassieke en nieuwe landbouw een kans geven. Ook loonwerk en stadslandbouw moeten hierin een plaats krijgen. Innovatie en maatwerk zijn daarvoor de sleutels voor de toekomst”, besluit Sofie Joosen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is