Ouders aan het eind van hun Latijn

In de multifunctionele centra (MFC) worden kinderen met een beperking opgevangen. Zij zijn erg belangrijk voor de kinderen met een beperking: ze geven structuur aan de dag. Veel kinderen met een beperking moeten hun MFC nu al tien weken missen, stelt Van der Vloet vast. “De therapieën zijn weggevallen en ouders zien hun kinderen achteruitgaan, ook al doen ze erg veel moeite. Ouders zijn nu kinesist, logopedist, verzorgende, verpleegkundige,… én ouder. Die ouders zitten met de handen in het haar. Ze zijn aan het eind van hun Latijn.”

MFC’s opnieuw opstarten

Daarom vindt Tine van der Vloet het belangrijk om de MFC’s opnieuw te laten opstarten in alle veiligheid. Ze pleit voor:

  • Meer uniformiteit in de sector. Nu beslist elke voorziening anders en dat zorgt voor veel onduidelijkheid bij de gezinnen en kinderen.
  • Een draaiboek met duidelijke richtlijnen voor de opvang tijdens de vakantiemaanden. “Ouders moeten weten waar ze terecht kunnen zodat zij de vakantiemaanden kunnen plannen. Maar ook voorzieningen moeten zich kunnen organiseren wat betreft personeel”, aldus van der Vloet.
  • Vertegenwoordiging van gebruikers in de Taskforce Covid-19 Zorg. “Nu zijn dat enkel de voorzieningen en wordt er over de hoofden van de gebruikers heen beslist.”
  • Meer therapieën die ouders thuis kunnen toepassen.

“Het is duidelijk dat er meer perspectief nodig is voor personen met een beperking” zegt Tine van der Vloet. “Dit moet vertaald worden in een heldere en duidelijke communicatie. We kunnen niet doof blijven voor de noodkreten van ouders, familieleden en de personen met een beperking zelf”, besluit Tine van der Vloet.