Minister Beke lanceerde vorig jaar een Zorginvesteringsplan om de groeiende wachtlijst voor personen met een handicap aan te pakken. Dat plan voorzag dat personen in prioriteitengroep 1, de groep met de meest dringende noden, binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget zouden krijgen. Uit de laatste cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) blijkt dat het streefdoel van die 18 maanden voor die prioriteitengroep 1 gehaald wordt en dat er sprake is van een ‘historische daling’ van de wachttijd.

Minder geluk voor 3.777 wachtenden

“Maar de personen die wachten in prioriteitengroep 2 hebben minder geluk. Momenteel staan er 3.777 personen te wachten in prioriteitengroep 2. De langst wachtende staat er al sinds 2016", stelt Tine van der Vloet vast.

Al een jaar niets gedaan

In het Zorginvesteringsplan van 2021 werd 20 miljoen euro uitgetrokken voor die groep. Met dat geld wil de minister een experiment opstellen van deelbudgetten. Maar volgens van der Vloet wordt er al een jaar niets met dat geld gedaan. "Er is nog steeds geen beslissing getroffen, en dus geen duidelijkheid voor deze personen", zegt ze. 

Liever gisteren dan vandaag

1.151 personen zouden kunnen deelnemen aan het experiment. "Maar wie er kan deelnemen of wanneer dit van start gaat is nog steeds niet beslist of gecommuniceerd", merkt Tine van der Vloet op. Ze roept de minister dan ook op om er werk van te maken. “Liever gisteren dan vandaag.”