Tine van der Vloet en Katja Verheyen in de bres voor doven en hardhorenden op World Hearing Day

Door Tine van der Vloet, Katja Verheyen op 3 maart 2020, over deze onderwerpen: Personen met een beperking, Veiligheid
Rookmelder

“Klassieke rookmelders volstaan niet voor doven en slechthorenden.” Vlaams Parlementsleden Tine van der Vloet en Katja Verheyen grijpen World Hearing Day aan om extra aandacht te vragen voor de promotie van speciale rookmelders voor wie niet goed hoort. Daarnaast breken ze ook een lans voor niet-erkende doven en hardhorenden.

Speciale rookmelders voor doven en hardhorenden

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Rookmelders zijn een eenvoudige bescherming tegen de gevaren van brand. Maar voor doven en slechthorenden heeft een klassieke rookmelder weinig nut heeft. Daarom voorziet de Vlaamse overheid voor erkende doven en slechthorenden een tegemoetkoming voor speciale en vaak duurdere rookmelders die met felle lichtflitsen en trilplaten werken. Het maximale aantal dat aangevraagd kan worden is sinds kort zelfs opgetrokken van twee naar vijf speciale rookmelders.

Bestaande tegemoetkomingen kenbaarder maken

Naar aanleiding van World Hearing Day vragen N-VA-Vlaams Parlementsleden Tine van der Vloet en Katja Verheyen extra aandacht voor de veiligheid van personen met een auditieve beperking. “Dat de tegemoetkomingen voor speciale rookmelders weinig gekend zijn, is een duidelijk signaal zijn om de bestaande regeling nog eens breed kenbaar te maken. Tegelijk vragen we extra aandacht voor doven en slechthorenden die niet door het VAPH erkend zijn en daardoor uit de boot vallen.”

Inhaalbeweging nodig

Momenteel zijn er 9.327 dove en slechthorende personen geregistreerd bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Toch zijn er, ondanks de rookmeldersverplichting die op 1 januari 2020 in werking is getreden, sinds begin dit jaar slechts 52 aanvragen voor de speciale rookmelders bij het VAPH binnengekomen, stelde Tine van der Vloet vast. “Dat is uiteraard een stap in de goede richting, maar er is duidelijk nog een inhaalbeweging nodig. Daarom dring ik er bij de minister van Welzijn op aan deze tegemoetkoming meer kenbaar te maken bij de rechthebbenden. Ik denk concreet aan een sterke informatiecampagne vanuit het VAPH.”

Niet-erkende doven en slechthorenden

Bovenstaande regeling geldt echter enkel voor dove of slechthorende personen die als dusdanig erkend zijn bij het VAPH. Niet alle personen die doof of slechthorend zijn, zijn namelijk erkend als persoon met een beperking. “Als je na je 65ste slechthorend of doof wordt, kan je niet meer erkend worden door het VAPH. Deze mensen komen dan ook niet in aanmerking voor de tegemoetkomingen vanuit het VAPH en moeten de duurdere rookmelders volledig uit eigen zak bekostigen. Hier pleit ik ook voor een oplossing”, aldus Katja Verheyen. Minister van Wonen Diependaele ging in op de oproep van beide parlementsleden en verklaarde dat hij in de loop van 2020 met de verschillende stakeholders zal bekijken hoe er een extra inspanning kan gedaan worden om ook voor niet-erkende doven en slechthorenden een regeling te voorzien. Een engagement dat Verheyen en van der Vloet uiteraard toejuichen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is