Of het nu over het verbouwen van een woning of bijgebouw tot zorgwoning gaat of over het plaatsen van tijdelijk zorgunits in de achtertuin: er zijn momenteel vaak te veel drempels die mensen moeten overwinnen om hun zorgbehoevende dierbaren dichtbij huis een plaats te geven waar ze de juiste zorg kunnen krijgen. De aanpassing van een bestaande woning aan de zorgbehoeften van de bewoner(s) is bovendien niet altijd mogelijk. Soms biedt de woning onvoldoende ruimte of mogelijkheden om een persoon met een zorgbehoefte te laten inwonen of zijn de verbouwingskosten te hoog. Tegelijk blijkt dat de zorgbehoevenden ook nood hebben aan voldoende eigen privacy.

Verplichte vergunningsprocedure wordt afgeschaft

“Voor je ouders of je kind zorgen met een thuishulp moet bereikbaarder worden voor meer mensen. Het wordt een belangrijk deel van de ouderenzorg in de toekomst. Daarom schaffen we de verplichte vergunningsprocedure af voor tijdelijke zorgunits of zorgwoningen en vervangen we ze door een eenvoudig meldingssysteem. Daarnaast maken we ook komaf met de verplichte inschakeling van een architect. Zo vallen ook bijkomende kosten weg”, zegt Demir. “We verlagen zo de drempel voor alle mensen die hun zorgbehoevende vader, moeder, kind of vriend in hun eigen thuisomgeving willen verzorgen. Ouderen of zorgbehoevenden kunnen zo langer op redelijk zelfstandige basis in hun vertrouwde omgeving en dicht bij hun naasten blijven wonen. De zorg en hulp die nodig zijn, kunnen zo mee opgenomen worden door de huisgenoten die nabij wonen of door een thuishulp.”

Snel schakelen wordt mogelijk

Het doel van minister Demir is om lange vergunningsprocedures en dure verbouwingen maximaal te vermijden door alternatieven zoals tijdelijke zorgunits te vergemakkelijken en versnellen. “Mensen kunnen namelijk plots zorgbehoevend worden. Een eenvoudige val of een plotse ziekte is genoeg om van de ene dag op de andere zorg dichtbij huis nodig te hebben. In ’die situaties burgers ellenlange procedures laten doorlopen kan niet. Dit wordt zoveel gemakkelijker in de toekomst.”

Meer dan ooit nood aan nabijheid

Er worden bij elke situatie een aantal randvoorwaarden opgelegd, om zowel de goede ruimtelijke ordening, als ook de woningkwaliteit te bewaken. Het moet bijvoorbeeld gaan om tijdelijke units in functie van zorgbehoevenden, die in de buurt van de woning worden geplaatst, nét om de zorg-relatie te kunnen verzekeren en geen wildgroei van niet-zorggerelateerde units te krijgen. “Zorg voor onze ouderen. Het is iets waar we deze dagen extra mee bezig zijn. Voor sommige mensen verandert deze crisis ook de manier waarop ze voor hun oudere familieleden willen zorgen. Voelen ze meer dan ooit de nood aan nabijheid. Net daarom wil ik dat mogelijk maken en nutteloze regelneverij schrappen”, besluit Zuhal Demir.