De promotiecampagnes van Toerisme Vlaanderen werpen hun vruchten af, volgens Coudyser.Als de trend van dit voorjaar zich voortzet in de zomer kijken we aan tegen een toename van het aantal buitenlandse overnachtingen met 70 procent. Het herstel lijkt in de eerste plaats te komen vanuit de buurlanden. Een rechtstreeks gevolg van het opheffen van de coronarestricties.”

We zijn er nog niet

Ook bij de binnenlandse geboekte overnachtingen valt een stijging waar te nemen. De verwachting is dat de binnenlandse overnachtingen die van 2021 zullen overtreffen met ongeveer 40 procent. “Een hoopvol vooruitzicht maar we zijn er nog niet. De verwachtingen liggen nog steeds aanzienlijk onder het niveau van 2019. Uit een bevraging van ETC blijkt ook dat de Vlamingen minder dan andere Europeanen zin hebben in vakantie in eigen land. Het lijkt erop dat de Vlaming sneller terug buitenlandse vakantieoorden opzoekt dan dat de buitenlandse toeristen terugkeren naar Vlaanderen. Dit kan mogelijks leiden tot een vertraging van het herstel”, besluit Coudyser.