Theo Francken reageert op sanctie in commissie Defensie: “Dit is een puur politiek spel”

Door Theo Francken op 7 mei 2021, over deze onderwerpen: Democratie, Militaire operaties
Theo Francken

“Deze paars-groene meerderheid grijpt elke kans om mij en mijn partij in diskrediet te brengen, maar dit slaat echt alles. Na het hallucinante seksisme-applaus vanwege de Kamervoorzitter, Eliane Tillieux (PS) wordt mij nu aangewreven dat ik geheime informatie zou gedeeld hebben. Je kan de waarheid niet harder geweld aandoen”, reageert Theo Francken op de sanctie die de PS-Kamervoorzitter hem oplegt voor het vermeende verbreken van de geheimhoudingsplicht in de commissie voor de opvolging van de buitenlandse zendingen.

Geheimhouding van de commissie niet geschonden

Theo Francken zegt in geen geval de geheimhouding van de commissie te hebben geschonden: “De commissie die de buitenlandse zendingen opvolgt is uiteraard geheim omdat we er gebrieft worden over de operaties van onze militairen in het buitenland. Die informatie mag niet naar buiten komen omdat onze mannen en vrouwen niet in het gevaar gebracht mogen worden. Maar ik heb absoluut geen informatie gedeeld over een lopende missie in het buitenland. Ik zetel sinds 2010 in deze commissie, ik ben een defensieman, ik zet mijn hart en ziel in voor onze mannen en vrouwen van defensie. Ik zou er nooit aan denken om informatie te delen die hun operaties of leven in het gedrang zouden kunnen brengen. Anonieme lekken uit geheime commissiezittingen zijn schering en inslag, ik heb in alle openheid duidelijk niet-geheime informatie gedeeld met de bevolking, dat op geen enkele manier onze troepen of onze nationale veiligheid in gevaar hebben gebracht.”

Puur politiek spel

Het oordeel of Francken al dan niet de geheimhouding zou geschonden hebben, is volgens hem een loutere politieke beslissing van de meerderheid. “Je hoeft geen helderziende te zijn om te weten wat ze zouden beslissen. Elke reden is goed om mij te schaden. Dit is een puur politiek spel dat gespeeld wordt door de socialistische minister van Defensie en Kamervoorzitter met steun van de volledige paars-groene meerderheid om mij in diskrediet te brengen. De minister van Defensie kan duidelijk niet om met onze sterke inhoudelijke oppositie in de commissie Defensie. Het feit dat ze haar klacht naar de pers lekte alvorens ikzelf of de voorzitter van de commissie op de hoogte werden gebracht zegt genoeg over de echte beweegredenen van de PS-minister.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is