Theo Francken in De Ochtend: “De rotte appels moeten eruit”

Door Theo Francken op 12 januari 2016, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Veiligheid, Staatsveiligheid
media-optredenTheo Francken in De Ochtend: “De rotte appels moeten eruit”

Na de recente massa-aanrandingen en -diefstallen in Keulen en andere Duitse steden wil de Duitse bondskanselier Angela Merkel de asielwetgeving aanscherpen. Wie een veroordeling oploopt, zelfs voorwaardelijk, zal als asielzoeker niet langer welkom zijn in Duitsland. Nu kan dat enkel voor wie effectief tot minstens drie jaar veroordeeld is. In De Ochtend op Radio 1 wijst staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken erop dat het beleid bij ons vandaag al strenger is dan in Duitsland. "Sinds vorig jaar gaan wij voor een maximale invulling van de Europese richtlijn. We gaan zo ver als we kunnen en mogen”, stelt hij.

“Er zijn drie geldige redenen om de erkenning van een Vluchteling Een persoon die zijn land van herkomst heeft verlaten omdat zijn leven of persoonlijke veiligheid in gevaar is. De juridische definitie van een vluchteling volgens de Conventie van Genève vind je hier. vluchteling te weigeren of in te trekken”, legt Francken uit. “Een eerste is het plegen van fraude, bijvoorbeeld door te liegen over je nationaliteit of je naam. Een tweede is het begaan van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid. En een derde is het plegen van criminele feiten die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid of de openbare orde.” Wat die criminele feiten precies inhouden of hoe zwaar die moeten wegen om een erkenning te kunnen weigeren of intrekken, heeft de Belgische wetgever niet precies omschreven. In tegenstelling tot Duitsland wordt dat in ons land bepaald door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de organisatie die ook de vluchtelingenstatus toekent. Wie het niet eens is met die beslissing, kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Maar de verantwoordelijkheid voor die beslissing ligt dus niet bij staatssecretaris Francken.

Gezocht: rolmodellen

Dat verhindert niet dat we aan nieuwkomers en asielzoekers moeten duidelijk maken dat strafbare feiten hier niet kunnen. “Als je je misdraagt, ga je naar een gesloten centrum en wordt je dossier afgerond”, aldus Francken. “Dan sturen we je terug naar je land.” Volgens de staatssecretaris gaat het daarbij wel om een kleine groep van daders die criminele feiten pleegt. “De grote meerderheid van de asielzoekers gedraagt zich. Maar als je duizenden mensen een bed geeft, is het logisch dat er ook rotte appels tussen zitten die incidenten veroorzaken. Het zijn die rotte appels die eruit moeten. Zo is er een groep jonge Afghanen waar wij maar moeilijk vat op lijken te krijgen. Misschien moeten we eerder op zoek gaan naar leidersfiguren of rolmodellen binnen die gemeenschap zelf, om het goede voorbeeld te geven?”

“België is een bijzonder humaan land, heel gastvrij”, besluit Francken. “Maar voor wie zich misdraagt, zijn we streng. Streng maar rechtvaardig.”

Beluister hier het volledige interview met Theo Francken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is