Theo Francken: "Als we zo doorgaan, is er binnen vijf jaar geen EU meer"

Door Theo Francken op 6 juni 2018, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Europees beleid
Theo Francken

Op de Europese migratietop zijn de bevoegde ministers en staatssecretarissen het niet eens geraakt over de opvang, het herverdelen en het terugsturen van vluchtelingen. Staatssecretaris Theo Francken trok aan de alarmbel en lichtte zijn visie nog eens toe in Terzake.

Francken vraagt de bevoegde ministers om uit hun ivoren toren te komen en onder ogen te zien wat er gebeurt in Europa. "Zolang we geen pushbacks mogen doen, zal het chaos zijn", benadrukt hij. De gevolgen voor de Europese Unie zullen zwaar zijn. In alle lidstaten winnen rechtse partijen de verkiezingen. "Als we zo doorgaan is er binnen dit en een paar jaar geen Europese Unie meer", zegt de staatssecretaris.

Gebrek aan vertrouwen

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) bedraagt het percentage migranten van het crisisjaar 2015 slechts 0,07 procent ten opzichte van de Europese bevolking. Een nauwelijks waarneembaar aantal volgens hen. Theo Francken ziet dat anders: "Vraag maar eens aan mensen in Keulen, Parijs of Antwerpen of de vluchtelingencrisis nauwelijks waarneembaar is. Dan komen daar nog de gezinshereniging en de instroom van illegale migratie via de luchtweg en via het land bij. En je mag ook de historische migratie niet vergeten. Dat maakt dat er in sommige wijken meer dan 60 of 70 procent van de inwoners van allochtone origine is." Je moet dat cijfer van 0,07 procent dus anders benaderen en enkel kijken naar de landen waar migranten naartoe komen. In Hongarije, waar er een zeer streng asielbeleid gevoerd wordt, is het percentage vluchtelingen nul procent.

Het akkoord dat op de Europese top op tafel lag om vluchtelingen en migranten te herverdelen over de Europese landen, is van tafel geveegd. Francken: "Als je ziet dat we na drie jaar verder dan ooit af zijn van een akkoord over de hervorming van het Dublinakkoord, dan kan je ervan uitgaan dat er geen Dublin 4.0 komt. Dus de Europese interne herverdelingsregels van migranten komen er niet. Italië en Griekenland geloven niet dat de Europese partners hen zullen helpen als er weer een crisismoment komt. De andere Europese landen vertrouwen Italië en Griekenland onvoldoende omdat ze na vijftien jaar nog steeds geen deftig asielbeleid hebben uitgetekend."

Voor- en achterdeur sluiten

Blijven palaveren over de interne Europese keuken heeft geen zin. Zo lossen we het migratieprobleem niet op. Wat is dan het alternatief? Francken: "We moeten ervoor zorgen dat de instroom daalt. Sluit de voor- en achterdeur van het Europese huis. Zolang dat niet gebeurt, zal er altijd onvoldoende vertrouwen zijn tussen de Europese landen." Dat wil zeggen dat er een veel strengere bewaking moet komen van de Europese buitengrenzen, waar de N-VA al lang voor pleit, een handhaving van de EU-Turkijedeal en een nieuwe deal moet gesloten worden om de Libië-Italiëroute af te sluiten."

Mensensmokkelaars stoppen

Momenteel worden vluchtelingen in Italië opgehaald door Libische schepen en teruggebracht naar Libië. Dat zijn de zogenaamde 'take-backs', een akkoord tussen Italië en Libië. Staatssecretaris Francken stelt een efficiëntere oplossing voor. "Red alle vluchtelingen die met bootjes uit Libië en Tunesië komen, maar breng die niet meer automatisch naar Europa. Breng ze naar een groot en veilig vluchtelingenkamp in Tunesië. Dat is een stabiel land dat de Conventie van Genève heeft ondertekend en waar er dus geen schending van de mensenrechten is. De Europese Unie zal volledig instaan voor de kosten van dat kamp." Dit idee is niet nieuw. Het is gelijkaardig aan de deal die vandaag al bestaat met Turkije. De grootste troef is dat er geen honderden doden meer vallen op deze vluchtroute. Het is volgens de staatssecretaris ook de enige manier om de mensensmokkelaars te doen stoppen. Geen enkele Afrikaan zal nog een jaarloon uitgeven om in Noord-Afrika terecht te komen.

Bekijk het integrale gesprek met Theo Francken op VRT NU (beschikbaar tot 6 juli 2018).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is