Nationaal voorzitter Bart De Wever was zelf ook afgezakt naar een goed gevuld Elisabeth Center. In zijn inleiding riep hij op om de volkssoevereiniteit van Vlaanderen te herstellen. “Dat betekent dat we Vlaanderen aan de wantoestanden van het huidig Belgisch federalisme moeten onttrekken. Vlaanderen en Europa zijn de twee relevante niveaus. Vlaanderen als expressie van onze volkssoevereiniteit en Europa als antwoord op de globalisering.”

Burgerlijk ongenoegen

Centrale spreker op deze themadag was deze keer socioloog Mark Elchardus, die met Reset een van de belangrijkste politieke boeken van de afgelopen jaren schreef. Hij verwoordde in zijn lezing onder meer het groeiend ongenoegen bij burgers. Er is een energiecrisis, een asielcrisis, torenhoge schulden, inflatie. Mensen vrezen achteruitgang. Hard werken volstaat niet meer om veilig en goed te kunnen leven. Ons samenlevingsmodel wordt ook bedreigd door woke, dat ons een daderschap aanpraat en zelfredzaamheid als iets negatief beoordeelt. Elchardus waarschuwde ook voor de juristocratie, waarbij de scheiding der machten wordt vervangen door een hiërarchie van macht.

Politici moeten minder beloven en meer uitvoeren

Themadagvoorzitter Sander Loones leidde het daaropvolgende panelgesprek in goede banen, met op de sofa de drie fractievoorzitters van de verschillende parlementen: Peter De Roover, Cieltje Van Achter en Wilfried Vandaele. Zij gingen dieper in op de fundamentele vraag hoe we het vertrouwen in onze politiek en democratie kunnen herstellen. “We mogen onze eigen verantwoordelijkheid niet wegcijferen. Deontologie en plichtsbesef zou ingebakken moeten zijn bij elk parlementslid”, zei Peter De Roover daarover. “Politici moeten minder beloven en meer daarvan uitvoeren.”

Maatschappelijk debat eindigt niet bij gerechtelijke uitspraak

Toch zien ze ook een belangrijke rol voor de kiezer weggelegd. Mensen hebben een belangrijke rol in het opbouwen van hun gemeenschap. Dat is in eerste instantie een taak van de burger, niet van de politici. Ze wezen wel op het groeiende onevenwicht bij de uitspraken van de gerechtelijke macht: “Het maatschappelijk debat mag niet eindigen bij een gerechtelijk oordeel.”

Opmerkelijke gastspreker!

Tijdens het panelgesprek dook er ook een opvallende gastspreker op: niemand minder dan Alexander De Croo, die in een compilatiefilmpje een uitvoerig pleidooi hield voor … het confederalisme! “We hebben nood aan een nieuwe start, tijd om te beslissen wat we nog samen willen doen en de rest verdelen. Vlaanderen moet meer bevoegdheden krijgen. We moeten fundamentele keuzes maken”, zo klonk een resolute De Croo, weliswaar in 2010. De tijden veranderen …

België is een dogma

Die tijden zijn inderdaad aan het veranderen, dat zei themadagvoorzitter en Kamerlid Sander Loones in zijn slotwoord. Hij maakte nog eens de analyse van het falende Belgische beleid en zette daartegenover de duidelijke keuze die de N-VA wil maken met 100 concrete voorstellen om Vlaanderen in de juiste richting te stuwen, met als ultieme doel het confederalisme. “Het is nu aan ons om de Vlaming ervan te overtuigen dat onze keuzes de juiste zijn en dat confederalisme de toekomst van Vlaanderen is. Het is tijd om te geloven. Het is tijd om te kiezen. België is een dogma, Vlaanderen is een uitdaging.”

Bekijk hieronder de sfeerreportage

De N-VA organiseerde in aanloop naar een groot ideeëncongres in mei 2023 vijf themadagen. Een verslag van de themadagen vindt u op www.n-va.be/themadagen.