De definitieve en goedgekeurde congresteksten vindt u onderaan deze pagina.

N-VA-ledencongres, 12-14 mei 2023 (Antwerp Expo)

Zo’n 3.000 leden bespraken in verschillende commissievergaderingen de 2.000 amendementen die de voorbije weken werden ingediend op de initiële congresteksten. De hallen van Antwerp Expo waren goed gevuld voor actieve debatsessies rond een leefbaar en innovatief Vlaanderen, een warm en weerbaar Vlaanderen, een veilig en vrij Vlaanderen, een democratisch en sterk Vlaanderen en een verantwoordelijk en welvarend Vlaanderen. Ledendemocratie die haar gelijke niet kent.  

Software voor soeverein Vlaanderen

De finale congrestekst kreeg op zondag dan ook de massale steun van de duizenden aanwezige leden.

“Negen jaar geleden verankerden we in deze zelfde zaal het confederalisme als hardware. Deze congresteksten beschrijven de software waarop een soeverein Vlaanderen zou moeten draaien om zijn volle potentieel te ontginnen”, zei Bart De Wever in zijn slottoespraak.

Canon van de N-VA

“Deze teksten zullen de komende jaren ons politiek handelen bepalen. Ze maken vanaf heden een integraal deel uit van de canon van de N-VA. En dat is een canon van verantwoordelijkheid. Een canon van welvaartscreatie. Een canon van gezond verstand. Een canon van de juiste keuzes voor Vlaanderen!”

Paars-groene puinhoop

En dat het tijd is voor die keuzes. Want dit land staat er alsmaar slechter voor, zowel economisch als op vlak van energie en migratie. Een paars-groene puinhoop, met de allerslechtste begroting van Europa, de hoogste schuldengraad en de hoogste overheidsuitgaven. De dreiging van een zwaar welvaartsverlies lijkt onvermijdelijk te worden. “We hangen met ons hoofd in de ravijn en glijden weg”, aldus Bart De Wever.

Schaamteloos

Ondanks de goede cijfers die Vlaanderen wél kan voorleggen, doet de optelsom van België ons met z’n allen achteruit gaan. Omdat de cijfers in Wallonië en Brussel zo mogelijk nog slechter zijn dan de Belgische. “Een schuldgraad van een paar honderd procent? Tekorten van tientallen procenten op de lopende begroting? Pas de problème. Volgens de PS-voorzitter leven we in het Zweden aan de Noordzee. Schaamteloos!”

Wij gaan het moeten doen

“Wie gelooft er nog dat we binnen de huidige Belgische context daadwerkelijk oplossingen kunnen verwachten? Niemand. Niemand die eerlijk naar de cijfers kijkt. Niemand die er als politicus voor kiest om de waarheid te vertellen. Wie durft zeggen: “tot hier en niet verder”? Wie gaat ervoor zorgen dat we de ankers eindelijk van onze voeten kunnen lossnijden? Wie gaat onze Vlaamse welvaart veilig stellen? Wij gaan het moeten doen. De N-VA. Het is ónze  opdracht. We zijn het verplicht aan onze gemeenschap”, stelt De Wever.

Alles op alles

“Daarom moeten we alles op alles zetten. Elke stem moeten binnengehaald worden. Zodat we later kunnen zeggen als we in spiegel kijken: ik stond er en ik heb er alles aan gedaan. Daarom: sta met mij. Sta met ons. Sta met de N-VA. Voor Vlaanderen en voor welvaart.”

Download hier de volledige toespraak van Bart De Wever (PDF-bestand, 104 kB). Of beter nog: herbekijk die speech op YouTube.

Start video

Bekijk ook de toespraken van congresvoorzitters Anneleen Van Bossuyt, Maaike De Vreese, Steven Vandeput, Sander Loones en Theo Francken op de slotmeeting op YouTube.

Beluister Bart De Wever over het congres in de podcast Studio Vlaanderen:

Herbeleef het ledencongres: ontdek de foto's

#NVAcongres

Herbeleef het ledencongres met een selectie van sfeerbeelden. Misschien herken je jezelf?


Goedgekeurde congrestekst

Het ledencongres – het hoogste partijorgaan van de N-VA – keurde op 14 mei de nieuwe congrestekst goed: honderd ideeën, vervat in tien ambities, om de toekomst van onze welvarende natie aan de Noordzee veilig te stellen en te versterken. Met die tekst zet de N-VA een helder en stevig programma neer dat de komende jaren onze software zal zijn voor een welvarend en soeverein Vlaanderen.

De goedgekeurde congresteksten kan u hier lezen en downloaden.

Congresteksten | PDF-formaat, 2,28 MB

Goedgekeurde versie 14/05/2023

Bestel hier de papieren versie

Krijgt u liever een papieren exemplaar toegestuurd? Dan kan u dat bestellen via dit invulformulier.

Bent u N-VA-lid?
Wilt u meer informatie (e-mails, nieuwsbrief, …) ontvangen over de N-VA?