Taalachterstand scholieren wegwerken: noodzakelijker dan ooit

Door Vera Celis op 2 november 2017, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs
Kind op school

Het aantal kinderen en jongeren dat thuis geen Nederlands spreekt, blijft stijgen. Vooral in de centrumsteden laat zich dat voelen. Opvallend zijn ook de hoge cijfers in het beroepsonderwijs. “Maatregelen om de taalachterstand bij te spijkeren, blijven dus broodnodig”, zegt Vera Celis, oud-leerkracht en lid van de commissie Onderwijs.

Centrumsteden en bso springen eruit

Vorig schooljaar sprak 18 procent van de kinderen in het kleuter- en lager onderwijs thuis geen Nederlands. In het secundair onderwijs was dat 14 procent. In de centrumsteden ligt dat cijfer opmerkelijk hoger, tot bijna 42 procent in Antwerpen. Ook in het bso zijn er veel meer jongeren die thuis geen Nederlands spreken.

“Dat is een grote uitdaging voor het Vlaams onderwijs”, vindt Celis. “Zeker als er veel leerlingen in de klas zitten die een andere thuistaal hebben. Dat verkleint de onderwijskansen van deze leerlingen. En op termijn is het nefast voor hun kansen op de arbeidsmarkt.”

Vlaamse Regering investeert in taalversterking

Het parlementslid is tevreden dat de Vlaamse Regering middelen vrijmaakt om iets te doen aan die taalachterstand. Onder meer in het kleuteronderwijs gaat er 12,7 miljoen euro extra naar taalversterking. Scholen kunnen ook gebruik maken van taaltesten, taalbaden en bijspijkerlessen. Vera Celis pleit ervoor om die mogelijkheden nog beter te promoten bij de scholen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is