Studie Nationale Bank van België toont de enorme impact van migratie op onze economie aan

Door Theo Francken op 5 november 2020, over deze onderwerpen: Economie, Belastingen, Financiën, Migratie, Asiel, Infografieken
Theo Francken

In 2018 hebben toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een studie besteld bij de Nationale Bank van België (NNB). Ze wilden weten wat de economische impact van migratie is. Twee jaar later werd de studie eindelijk gepubliceerd. Een aantal zaken bevestigen wat we al intuïtief aanvoelden. Toch moet de focus liggen op hoe we migratie moeten aanpakken. Daarop moeten we blijven inzetten.

Niet-Europese migratie kost veel belastinggeld

Uit de studie blijkt dat niet-Europese migratie handenvol belastinggeld kost, zéker bij de eerste generatie. Kamerlid Theo Francken benadrukt dat dat ook geldt voor de tweede generatie: “In de perstekst van de Nationale Bank van België wordt gezegd dat het resultaat bij de tweede generatie netto positief is, maar dat ligt aan het feit dat de tweede generatie nog jonger is.”

De tweede generatie wordt natuurlijk ook ouder en wanneer men ouder wordt, stijgen de kosten voor de overheid in termen van gezondheidszorg en pensioen. “Men vergelijkt op die manier appelen met peren. We moeten de gehele kost over het gehele leven bekijken via de Net Present Value. Dat wil zeggen dat we moeten kijken naar de verdisconteerde waarde van toekomstige kosten en inkomsten, zoals bij de meeste economische impactstudies gebeurt”, legt Kamerlid Francken uit.

Belangrijke elementen uit de studie

Daarnaast geeft de studie duidelijk aan dat gezinshereniging en asielmigratie de ‘duurste’ migratiekanalen zijn. Ook is het een grote hiaat in de migratiestudie dat de kostprijs van illegaliteit niet wordt berekend. Dat is een miljardenfactuur, zeker ook als je extra investeringen in veiligheid en justitie erbij telt. “Bovendien spreekt de NBB De Nationale Bank van België (NBB) is de Belgische centrale bank. Sinds de invoering van de euro is de NBB één van de deelnemers aan het Eurosysteem, waarvan de Europese Centrale Bank met zetel in Frankfurt het centrum is. De Nationale Bank van België is vandaag een naamloze vennootschap. De helft van de aandelen is in handen van de Belgische staat. NBB over een positieve invloed van migratie op het Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp . Dat is natuurlijk macro-economisch. Tijdens de grote Europese asielcrisis van 2015-2016 steeg het bbp van Duitsland fors wegens extra miljardenuitgaven voor asielopvang, bed, bad, brood en begeleiding.  Maar ondertussen zagen we wel een daling van het bbp per capita en dus een individuele verarming van de Duitser. In mijn boek ‘Continent zonder grens’ heb ik hieraan een hoofdstuk gewijd”, zegt Francken.

Aanpak drastisch veranderen

Deze studie toont in elk geval aan dat het essentieel is om in te blijven zetten op een hogere Werkzaamheidsgraad Stemt overeen met het gedeelte van de bevolking dat werkt binnen de bevolkingsgroep op beroepsactieve leeftijd, bijvoorbeeld de 20- tot 64-jarigen. werkzaamheidsgraad en betere opleiding en vorming voor de migranten die hier al zijn. Daarnaast pleiten wij voor strengere migratiewetten en het hanteren van een Australisch asielmodel tégen illegale migratie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is