100 miljoen extra in factuur

De langverwachte studie van de CREG over de federale meerkosten op de elektriciteitsfactuur is eindelijk gepubliceerd geraakt. Daaruit blijkt dat volgend jaar voor offshore nog eens 100 miljoen extra zou worden doorgerekend in de factuur en dat tegen 2026 de federale meerkosten zullen stijgen met bijna 90 procent tegenover 2019. De CREG pleit er ook duidelijk voor dat er wordt ingegrepen en dat de regering die 100 miljoen extra niet mag doorrekenen in de facturen van burgers en bedrijven. Tegelijk doet de CREG ook een concreet voorstel om eindelijk de degressiviteit te regelen voor elektrointensieve en andere grootverbruikers van stroom. Ook daar had de resolutie de regering een deadline opgelegd om eind 2020 voorstellen te doen. De minister heeft dat niet willen doen, maar blijkbaar heeft de CREG ondertussen haar huiswerk wel degelijk gedaan.

Bert Wollants: “Parlement legt op dat federale deel energiefactuur daalt”

De studie van de CREG geeft heel duidelijk aan dat de elektriciteitsfacturen van gezinnen en bedrijven nog een stuk de hoogte ingaan als er niet dringend wordt ingegrepen. Dat de minister pas in september-oktober met de eerste voorstellen naar het parlement zou komen, maakt het erg onwaarschijnlijk dat de bijkomende stijging met 100 miljoen euro op rekening van onze gezinnen en bedrijven kan vermeden worden, geeft Kamerlid Bert Wollants aan. "Het parlement heeft in ruime meerderheid de regering opgelegd om het federale deel van de energiefactuur te laten dalen ten opzichte van 2021. Ik roep als coauteur van die resolutie de regering en mijn medeauteurs op om alles in het werk te stellen om woord te houden. 100 miljoen erbij in 2022 is geen optie voor onze gezinnen en bedrijven. Wachten tot september, oktober of november om dit aan te pakken is dat evenmin."

Concurrentiepositie bedrijven onder druk

Ook op vlak van de energiefacturen van onze bedrijven doet de CREG een voorstel, ziet Wollants. “Hun concurrentiepositie dreigt immers meer en meer onder druk te komen. Ook daar beweegt de regering nauwelijks. Onze economie heeft zuurstof nodig en onze bedrijven spelen een cruciale rol in het creëren van groei en werkgelegenheid. Ook daar moeten we dus dringend mee aan de slag. De voorstellen liggen ook hier op de tafel.”

Voor Wollants moet er voor de zomer een tekst in het parlement kunnen worden behandeld. De minister loopt nu al drie maanden achter op de deadline, daar nog eens acht maand bijdoen is geen ernstig beleid. Het Kamerlid kondigt alvast aan om minister Van der Straeten erover te ondervragen.