Studenten kunnen ook nu leerkrediet terugvragen

Door Koen Daniëls op 10 februari 2021, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Coronacrisis
student hoger onderwijs

Studenten in het hoger onderwijs kunnen ook tijdens dit academiejaar leerkrediet terugvragen wanneer ze bij deelname aan de laatste examenkans niet slagen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA) is tevreden met dit zesde nooddecreet: “Zo geven we studenten de mogelijkheid om de coronacrisis in te roepen als overmacht, om op die manier hun leerkrediet terug te vragen. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen.” 

Ook een inschrijving in de school voor buitengewoon onderwijs kan omwille van de coronacrisis verlengd worden zonder de motivatie van het CLB en ook zonder een formele herevaluatie van alle leerlingen. Dat is vooral een administratieve en personele verlichting voor de CLB’s, die in deze coronacrisis heel wat andere prioriteiten hebben.

Met dit decreet kunnen specifieke werkingsmiddelen worden toegekend om kosten te dekken die gerelateerd zijn aan de coronacrisis. Net zoals vorig jaar kunnen studenten corona inroepen als overmacht. We geven hiermee gehoor aan een belangrijke vraag van de studenten zelf.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is