Strijd tegen illegale wapenhandel vereist actievere rol coördinatiecomité ICIW

Door Jan Van Esbroeck op 25 augustus 2015, over deze onderwerpen: Veiligheid, Wapens
Strijd tegen illegale wapenhandel vereist actievere rol coördinatiecomité ICIW

Naar aanleiding van het incident met een moslimextremist op de Thalys van Amsterdam naar Parijs staat de problematiek van de illegale wapenhandel weer op de agenda. “Terecht”, vindt Vlaams Parlementslid Jan Van Esbroeck (N-VA). “Brussel is immers een draaischijf voor die handel. En een klimaat waarin wapens gemakkelijk op de illegale markt komen, verhoogt in grote mate de dreiging van terroristische daden.”

De regelgeving inzake wapenhandel is in essentie een Vlaamse bevoegdheid, terwijl de handhaving vooral een federale bevoegdheid is. Over de problematiek van vuurwapens bestaan daarom verschillende vormen van formeel en informeel overleg. “Officieel was er tot 2013 het Interdepartementaal Coördinatiecomité ter bestrijding van illegale wapentransfers (ICIW). Dat was echter weinig succesvol. Na de regionalisering werd het wel zinvol ingevuld als forum voor interfederale coördinatie over internationale initiatieven rond vuurwapens. Het is positief dat politici nu aangeven dat er nood is aan een echt actief coördinatiecomité voor de strijd tegen illegale wapenhandel”, zegt Van Esbroeck. “Zelf pleit ik daar al langer voor.”

Streven naar formele samenwerking

De douanerechtelijke aspecten van de controle op de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens en militair materiaal zijn dan weer een exclusief federale bevoegdheid. Daarom onderhoudt de Vlaamse dienst Controle Strategische Goederen goede contacten met de dienst van de federale administratie der Douane en accijnzen en wordt er waar nuttig en nodig informatie doorgespeeld. “Het is evenwel de bedoeling om verder te gaan. In eerste instantie willen we tot een aantal afspraken komen”, licht van Esbroeck toe, “maar op langere termijn streven we naar een samenwerkingsakkoord tussen beide diensten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is