De Vlaamse Regering sloot op initiatief van Matthias Diependaele een raamovereenkomst met private onderzoeksbureaus die nagaan of sociale huurders al dan niet een eigendom (huis, appartement, bouwgrond) in het buitenland hebben. Wie zo’n eigendom heeft, heeft geen recht op een sociale woning. 

Cijfers zullen nog stijgen

Ondertussen werden er 724 verdachte dossiers opgevolgd. In 339 gevallen werd er ook effectief fraude vastgesteld. Bij deze mensen werd het huurcontract verbroken en de onrechtmatig verkregen sociale korting teruggevorderd. Zo konden de huisvestingsmaatschappijen ondertussen al zo’n twee miljoen euro terugvorderen. Zo'n 140 huurders wachten nog op de gerechtelijke afwikkeling van hun dossier, dus Matthias Diependaele verwacht dat de terugvorderingscijfers nog gaan toenemen.

Sociale woningen vrijmaken

“Het systeem is de moeite waard”, aldus Matthias. “We hebben al meer geld kunnen terugvorderen dan dat we er in hebben gestoken. Maar het belangrijkste is dat we die woningen kunnen vrijmaken voor mensen die er wel recht op hebben.”

Onderzoek verlengen

De raamovereenkomst liep af op 14 maart 2023, maar Matthias Diependaele besliste begin dit jaar om het contract met één jaar te verlengen. “De cijfers tonen aan dat dit onderzoek loont. In bepaalde steden en provincies kunnen er nog heel wat stappen gezet worden, dus we houden deze manier van werken nog even aan.”