In de eerste zes maanden van 2022 werden er 83 gevallen van agressie gerapporteerd. In acht gevallen was een tussenkomst van de politiediensten nodig. Maar niemand werd geschorst. Ook dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) op de parlementaire vraag van Axel Ronse. Een rapport van 2021 toont aan dat de pathologische agressie en het dreigen met zelfdoding is verdubbeld (van gemiddeld 8 naar 15 procent). Antwerpen is de koploper met één op drie van de cases. Bijna de helft van de agressie was telefonisch of schriftelijk.

“De blijvende stijging is onrustwekkend”, stelt Ronse. “Het respect voor de VDAB-consulent is en blijft zeer belangrijk. Wij vragen met aandrang aan de werkzoekenden om dit na te leven.”

Nultolerantie

Omwille van het stijgende aantal agressiemeldingen nam VDAB de afgelopen jaren tal van maatregelen zoals het organiseren van opleidingen, het plaatsen van alarmknoppen en een dadergerichte aanpak waarbij de confrontatie met de dader wordt aangegaan. “We zien echter nog geen kentering in de cijfers. Daarom vragen we een nultolerantie voor iedere vorm van agressie en geweld. Iedere persoon die zich daaraan schuldig maakt, moet onmiddellijk worden doorverwezen naar de Controledienst van de VDAB en een gepaste sanctie krijgen, eventueel een verlies van de uitkering.”