Strenge Vlaamse regels voor intergemeentelijke samenwerking verder aangescherpt

Door Liesbeth Homans op 24 februari 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Verandering
Strenge Vlaamse regels voor intergemeentelijke samenwerking verder aangescherpt

Met een nieuw Decreet Lokaal Bestuur legt de Vlaamse Regering de basis voor een hervormd en geïntegreerd lokaal bestuur. Zo regelt het nieuwe decreet de integratie van de OCMW’s en de gemeentebesturen. “Dat zorgt niet alleen voor een betere dienstverlening, ook het aantal politieke mandaten zal drastisch verminderen”, stelt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. Daarnaast trekt het nieuwe decreet de bestaande strenge regels voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden door naar hun onderliggende structuren. “Zo vermijden we ook daar buitensporige verloningen en zorgen we voor transparantie. Gedaan dus met vergoedingen van 1500 euro of meer.”

Vlaanderen kent al sinds 2001 strenge regels voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de zogenoemde intercommunales. Met een aantal zeer concrete maatregelen legt minister Homans die reglementering nu ook op aan alle (klein)dochterondernemingen. “De begrenzing van het presentiegeld tot maximaal 205 euro geldt voortaan ook voor alle onderliggende structuren. En alle vergoedingen moeten jaarlijks worden gerapporteerd”, somt Homans op. De lokale besturen moeten het oprichten van dochterondernemingen bovendien expliciet motiveren: “Zij zullen zeer goed duidelijk moeten maken waarom ze voor die structuur kiezen en niet voor een regulier samenwerkingsverband. Als minister moet ik daarover ook mijn goedkeuring geven.” Tot slot moeten zij bij elke oprichting van een samenwerkingsverband ook een code van goed bestuur vastleggen.

Minder mandaten

Alle hervormingen in het kader van dit nieuwe Decreet Lokaal Bestuur zorgen voor een sterke reductie in de lokale politieke posten. “Samen met onder andere het schrappen van één schepenmandaat in elke gemeente en de eerdere halvering van het aantal provincieraadsleden, zorgt dat voor minstens 1500 mandaten minder”, besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is