Sterker onderwijs met beter opgeleide leraren

Door Vera Celis, Koen Daniëls op 29 maart 2018, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies

De hervorming van de lerarenopleiding maakt de leerkrachten sterker in de klas. Er komt een specifiek traject voor zogenaamde zij-instromers. Dat zijn mensen die op latere leeftijd in het onderwijs stappen. “Eén leerkracht beïnvloedt in zijn carrière meer dan duizend jonge Vlamingen. We hebben er alle belang bij dat die leraar de klas met voldoende bagage betreedt en een stevige opleiding achter de rug heeft”, zeggen Vlaams Parlementsleden Koen Daniëls en Vera Celis.

Weinig leraren voor grote uitdagingen

Vlaanderen kampt met een lerarentekort. Veel nieuwe leerkrachten haken snel weer af omdat ze zich ondergewaardeerd voelen. De uitdagingen in de klas zijn groot, weet Vera Celis. “Leerlingen met zorgnoden, leerlingen met taalachterstand, leerlingen met gedragsproblemen stellen steeds meer de draagkracht van de leerkracht op de proef”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Celis.

Kennis en didactiek

De hervorming van de lerarenopleiding moet leerkrachten beter wapenen door in te zetten op een evenwichtige mix van vakkennis, vakdidactiek en klasmanagement. “Een leerkracht moet én de inhoud goed beheersen én die inhoud kunnen overbrengen. Die kwaliteiten garanderen dat de leraar overeind blijft in de klas én dat de onderwijskwaliteit hoog blijft”, zegt Koen Daniëls.

Educatieve master

De hervorming is de eerste opstap naar de ‘educatieve master’, die masterstudenten toelaat hun opleiding te combineren met een traject naar het leraarschap.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is