De methodiek ‘Gezond Leven! Check het even!’ is een online bevraging over tal van zaken rond lichamelijke en geestelijke gezondheid, seksualiteit, leefomstandigheden, sociale situaties, vrijetijdsbesteding, … Elke jongere krijgt individuele feedback op basis van de antwoorden. Een CLB-medewerker kan daarna nog advies geven en samen met de jongere op zoek gaan naar gepaste hulp.

Beleid nog beter afstemmen op noden jongeren

De verzamelde gegevens van alle klassen zullen geanonimiseerd gedeeld worden met de overheid, zodat bijvoorbeeld het preventieve gezondheidsbeleid nog beter afgestemd kan worden op de noden van jongeren.

Breed beleid rond jongerenwelzijn

“Mede door corona hebben we nu meer dan vroeger aandacht voor mentaal welzijn”, zegt Ben Weyts, die samen met collega Wouter Beke een breed beleid aan het uitrollen is rond mentaal welzijn bij studenten en dus nu ook focust op het secundair onderwijs.