Steeds meer slachtoffers van intrafamiliaal geweld vinden de weg naar hulp

Door Zuhal Demir op 19 februari 2021, over deze onderwerpen: Veiligheid, Justitie
Zuhal Demir

De stap naar hulp wordt voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld steeds kleiner. Vooral in de Family Justice Centers in Mechelen en Antwerpen is een duidelijke stijging te zien van het aantal aanmeldingen. Om ook na de coronacrisis aan de toenemende vraag naar hulp tegemoet te komen, werft minister Demir zeven extra medewerkers aan. Daarnaast is ze samen met de mensen op het terrein volop bezig met de ontwikkeling van een nieuw model waarbij in elke regio een centra voor intrafamiliaal geweld wordt voorzien waar slachtoffers terecht kunnen voor alle nodige hulp.

Vlaanderen telt vandaag drie Family Justice Centers, in Antwerpen, Mechelen en Limburg. Die vormen het eerste aanspreekpunt voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld in Vlaanderen. In andere regio’s werken hulpverlening, politie en parket dan weer goed samen met een overkoepelende aanpak rond intrafamiliaal geweld, de zogenaamde ketenaanpak intrafamiliaal geweld.

Aantal meldingen in Family Justice Centers stijgt

In de Family Justice Centers in Mechelen en Antwerpen zien we een stijging in het aantal aanmeldingen. In 2019 vonden in Antwerpen een kleine 800 slachtoffers van intrafamiliaal geweld de weg naar de verschillende deelwerkingen binnen het Family Justice Center. Vorig jaar telde men er al meer dan 1.000 aanmeldingen. In Mechelen is er zelfs een verdubbeling van het aantal aanmeldingen. Van 149 in 2019 naar 387 in 2020. Deze stijging is te wijten aan verschillende factoren. In Mechelen ging men in 2020 nauwer samenwerken met de verschillende politiezones in de regio. Bij het Family Justice Center Antwerpen legt een nieuw team zich specifiek toe op tijdelijke huisverboden.

Zo weinig mogelijk drempels in zoektocht naar hulp

Maar ook de lockdown door de coronacrisis speelt een belangrijke rol, legt minister Demir uit. “Zeker tijdens de coronacrisis zien we hoe belangrijk het is dat slachtoffers met zo weinig mogelijk drempels geconfronteerd worden in hun zoektocht naar hulp. We blijken daar met onze Family Justice Centers ook in te lukken. Slachtoffers kunnen er met heel uiteenlopende problemen terecht bij een team van experten. Daarmee hebben we een sterk wapen in de hand in de strijd tegen intrafamiliaal geweld.”

In het Family Justice Center in Limburg is de stijging niet zo sterk als bij de twee andere centra. In  2019 meldden 724 slachtoffers zich er aan, in 2020 779. Opvallend is dat het geweld in de aangemelde dossiers in alle Family Justice Centers tijdens de coronacrisis ernstiger werd en er een intensievere opvolging nodig was. “Ik houd mijn hart vast wat er zal gebeuren eens de lockdown achter ons ligt en mensen nog makkelijker de stap zullen zetten richting hulpverlening”, zegt Zuhal Demir.

Naar één plek waar slachtoffers terechtkunnen

Intrafamiliaal geweld is geen fenomeen dat verdwijnt eens het coronavirus is verslagen. Integendeel. Om ook in de toekomst aan de toenemende vraag naar hulpverlening tegemoet te kunnen blijven komen, werkt minister Demir een beleid uit op twee sporen. Op korte termijn worden er zeven extra maatschappelijke werkers aangeworven die gezinnen waar er geweld in het spel is mee moeten opvolgen. Zij vormen een aanspreekpunt voor het gezin en coördineren de werking van de verschillende betrokken hulpverleningsdiensten, politie en parket.

Daarnaast werkt minister Demir samen met de partners van de bestaande Family Justice Centers -bestaande hulpverlening, parket, politie, lokale besturen en slachtoffers/plegers- momenteel een nieuw model uit waarin, per regio, wordt gestreefd naar één plek waar elk slachtoffer van intrafamiliaal geweld rechtstreeks terecht kan voor alle nodige hulp. Minister Demir maakt daarvoor 9 miljoen euro vrij. Eind dit jaar moet dit nieuwe model klaar zijn om uit te rollen.

Geen vaccin tegen intrafamiliaal geweld

“Achter veel deuren vinden familiale drama’s plaats. En tegen intrafamiliaal geweld bestaat helaas geen vaccin. Maar we kunnen er wel alles aan doen om elk slachtoffer ervan laagdrempelig de nodige hulp aan te bieden. Dat zijn we aan de slachtoffers verplicht”, besluit minister Demir.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is