Om tegemoet te komen aan de zwerfvuilproblematiek lanceerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in september vorig jaar het Vlaams zwerfvuilcharter. Een dertigtal partners zetten extra acties op om zwerfvuil te voorkomen en om de pakkans te vergroten. Eén van die acties is het inzetten van zwerfvuilhandhavers.

Heterdaad 

Het aanbod om zwerfvuilhandhavers in te zetten wordt vanuit Vlaanderen aan alle lokale besturen gedaan. Zij kunnen hun hulp inroepen om op hotspots zoals stations, drukke winkelstraten of jaarmarkten een oogje in het zeil te houden. Ze doen dat zonder uniform, zodat ze meer mensen op heterdaad kunnen betrappen. Omdat zij worden aangesteld door de lokale besturen, zijn de handhavers ook gemachtigd om GAS-boetes uit te schrijven. Ondertussen lopen er zulke handhavers rond in een tiental steden en gemeenten en groeit de belangstelling bij andere lokale besturen.

Groeiende interesse

Zo kregen reeds 168 lokale besturen toelichting over het project, 75 lokale besturen overwegen om een samenwerking aan te gaan en bij 42 lokale besturen hebben er reeds intakegesprekken plaatsgevonden. De verpakkingsindustrie staat in voor de financiering van de handhavers, die vanuit de overheid worden aangestuurd.