Een Zorgcentrum Seksueel Geweld helpt slachtoffers van seksueel geweld. Onmiddellijk na het delict geven ze medische en psychische zorg, ze helpen bij het neerleggen van een klacht en doen het forensisch onderzoek om DNA-materiaal van de dader te verzamelen.

UZ Jette voldoet aan alle voorwaarden

Het UZ Jette was nochtans een uitstekende partner geweest. De kliniek vervult nu al een belangrijke rol in onze regio. Niet alleen op gebied van seksuele agressie maar ook voor evaluatie van gedwongen opnames, voor EDS (Excited Delirium Syndroom). En ook met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling wordt er nauw samengewerkt. Technisch gezien is het UZ ook met alles in orde: het voldoet aan alle formele voorwaarden en wil zelfs voorzien in een interne opleiding forensische verpleging, zodat de juiste en noodzakelijke zorg voorhanden is.

Kristien Van Vaerenbergh bezorgt formele aanklacht aan federale staatssecretaris

“Doordat men onze regio vergat bij het vastleggen van de financiering, zal het UZ Brussel ten vroegste binnen twee jaar kunnen omgevormd worden tot Zorgcentrum Seksueel Geweld. Nochtans zijn onze lokale politiezones, het parket en de burgemeesters van Halle-Vilvoorde vragende partij dit zo snel mogelijk te regelen. De formele aanklacht ben ik, samen Jeroen Tiebout, persoonlijk op het kabinet van mevrouw Schlitz gaan afgeven”, zegt Van Vaerenbergh.

Onaanvaardbaar dat slachtoffers seksueel geweld enkel in het Frans geholpen kunnen worden

We kunnen niet toestaan dat onze regio in deze materie achtergesteld wordt. Het is onaanvaardbaar dat slachtoffers van seksuele delicten uit onze regio op zulk een moeilijk moment enkel in het Frans kunnen geholpen worden of doorverwezen worden naar Leuven”, besluit Jeroen Tiebout, gemeenteraadslid uit Sint-Pieters-Leeuw. “We vragen dan ook aan alle politici van Halle-Vilvoorde om hun stem in deze te laten horen en deze slachtoffers een volwaardig Zorgcentrum te geven.”