Vandaag heeft een erkende vluchteling een jaar de tijd om een gezinshereniging aan te vragen aan minder strenge voorwaarden. “Het gezinslid dat de hereniging aanvraagt, moet dan bijvoorbeeld niet aantonen dat het voldoende stabiele en toereikende bestaansmiddelen heeft, afdoende huisvesting en een ziekteverzekering”, verduidelijkt Francken. “Het moet wel nog aantonen dat de gezinsleden die het laat overkomen geen gevaar vormen voor de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid. En al die gezinsleden moeten hier ook effectief samenwonen.” De regering wil die periode met minder strenge voorwaarden nu verkorten.

Misbruik vermijden

Daarnaast wil de regering de termijn verlengen voor de behandeling van een gezinsherenigingsdossier. Vandaag moet zo’n verzoek binnen de zes maanden afgehandeld zijn. Indien niet, wordt de aanvraag automatisch goedgekeurd. “Gezien het grote aantal vluchtelingen en de delicate aard van dergelijke dossiers, moeten onze administraties meer marge krijgen om een correcte beslissing te nemen”, vindt Francken. “Alleen zo kunnen we misbruiken voorkomen.”

In navolging van andere Europese landen, wil de regering ook de verblijfsvergunning die gekoppeld is aan de vluchtelingenstatus een tijdelijk karakter verlenen. "België is een van de weinige landen die een permanent verblijf aan dat statuut koppelen”, stelt staatssecretaris Francken vast.