Stappen vooruit

Eind 2017 stelde Philippe Muyters zes maatregelen op in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om zowel preventieve als reactieve acties. De erkende Vlaamse sportfederaties krijgen tijd om die maatregelen in de praktijk om te zetten. Elk half jaar wordt hun voortgang bevraagd. ““Uit dit eerste rapport blijkt dat de Vlaamse sportfederaties de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag ernstig nemen. Voor de meeste van de zes maatregelen ziet het beeld er positief uit en zijn er duidelijke stappen vooruit gezet”, zegt minister Muyters.

Ondersteuning met raad en daad

De mooie rapporten nemen niet weg dat er nog veel kan verbeteren. Vanuit de federaties komt de vraag naar extra juridische ondersteuning en eventueel een overkoepelend tuchtorgaan. “Uiteraard is het werk nog niet klaar. Het is ook geen evident verhaal. Daarom gaan we samen met hen de hiaten verder aanpakken en hen met raad en daad ondersteunen via Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie en het Centrum Ethiek in de Sport”, besluit Philippe Muyters.