Sociale partners vinden geen akkoord over verhoging uitkeringen

Björn Anseeuw

Werkgevers en werknemers zijn het niet eens geraakt over een advies over de verdeling van de Welvaartsenveloppe Een spaarpotje dat dient om de laagste uitkeringen, vooral de pensioenen, en de vervangingsinkomens welvaartsvast te houden. welvaartsenveloppe . Het gaat in totaal om een bedrag van 700 miljoen euro, bedoeld om de verhoging van uitkeringen en pensioenen te betalen. De regering had de sociale partners een tweede kans gegeven en gevraagd om voor 15 november een advies te bezorgen, maar dat is dus niet gelukt.

Kamerlid Anseeuw reageert teleurgesteld. “Deze regering kijkt voor zowat elke hervorming naar de sociale partners. Tientallen keren worden ze vermeld in het regeerakkoord. Nu tonen die sociale partners bij de eerste beste gelegenheid dat ze niet tot hervormingen kunnen komen. Zo dreigt paars-groen niets meer te worden dan een jammerlijke reeks van gemiste kansen op broodnodige hervormingen.

De vakbonden willen nu de welvaartsenveloppe uitdelen nog voor het loonoverleg heeft plaatsgevonden. Het is in dat loonoverleg dat o.a. de loonnorm nog moet worden vastgelegd. Nu willen de vakbonden dus de kar voor het paard spannen. Want net één van de grootste uitdagingen bij het verhogen van uitkeringen is het vermijden van “uitkeringsvallen”, waarbij niet-werken lonender wordt dan wel werken.

Elk gewerkt uur moet lonender zijn dan uitkering

“Elk uur dat gewerkt wordt moet meer opbrengen dan een uitkering. Daarom moet de welvaartsenveloppe vooral worden aangewend waar het echt nodig is; bijvoorbeeld voor een verhoging van de te lage pensioenen voor mensen die een volledige of bijna volledige carrière achter de rug hebben en de gelijkschakeling van de pensioenen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Zomaar her en der wat uitdelen of werkloosheidsuitkeringen verhogen zou een eerste van vele gemiste kansen zijn”, besluit Anseeuw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is