Snellere oplossing voor huurgeschillen

Door Jelle Engelbosch op 22 januari 2018, over deze onderwerpen: Huren
Sleutelbos met huisje

Heb je een geschil met je (ver)huurder? Dan moet je binnenkort minder lang wachten op een oplossing. Het nieuwe huurdecreet maakt immers een kortgeding bij de vrederechter mogelijk in uitzonderlijke gevallen. “Dat laat toe om veel korter op de bal te spelen als er haast bij geboden is”, zegt Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch.

Vandaag gaan er soms maanden voorbij eer een vonnis effectief wordt uitgevoerd. Om verdere escalatie of schade te vermijden, is het nochtans soms noodzakelijk dat de rechter in enkele dagen tijd een vonnis kan uitspreken. “Ik denk aan situaties waarin een verhuurder lijdzaam moet toekijken hoe zijn huurder het interieur van zijn appartement afbreekt”, verklaart Engelbosch. “Maar ook omgekeerd, wanneer een verhuurder weigert een kapotte verwarming onmiddellijk te herstellen, zelfs tijdens een koude winterperiode.”

Het voorontwerp voor het nieuwe huurdecreet van minister Homans ligt momenteel voor advies bij de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State . Na goedkeuring door het parlement zal het op 1 september 2018 in voege treden. Voor gewone geschillen zoals huurachterstand of niet-dringende herstellingen blijft de gewone procedure van toepassing.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is