Het Vlaams Talenplatform – een brede groep van taaldocenten uit onder meer de academische taalopleidingen, de professionele bachelors, de universitaire talencentra en het volwassenenonderwijs – waarschuwt al lang dat de taalvaardigheid bij Vlaamse jongeren afneemt en dat de inschrijvingsaantallen in talenopleidingen schrikbarend dalen. Een deel van het probleem is dat er in het Algemeen Secundair Onderwijs geen volwaardige talenopleiding bestaat die volledig de kaart trekt van vreemde talen. Scholieren moeten in de 3de graad ASO hun lessen moderne talen nog altijd combineren met heel wat vakken over bijvoorbeeld Wetenschappen, Wiskunde of Economie.

De Vlaamse Regering geeft nu groen licht voor een nieuwe studierichting ‘Moderne Talen’ in de 3de graad ASO. De nieuwe richting zal volledig focussen op talen en minder op wetenschapsdomeinen. Zo worden jongeren optimaal voorbereid op een talenopleiding in het hoger onderwijs. De nieuwe richting onderstreept het belang van sterk talenonderwijs en moet de interesse in talenopleidingen aanwakkeren. ‘Moderne Talen’ zal vanaf schooljaar 2023-2024 in de 3de graad bestaan naast de eveneens nieuwe richting ‘Taal en Communicatiewetenschappen’, die eerder al groen licht kreeg. Waar ‘Taal en Communicatiewetenschappen’ ook voorbereidt op opleidingen hoger onderwijs die cultuur en communicatie centraal stellen, daar zal ‘Moderne Talen’ nog meer focussen op de talencomponent. Zo is de nieuwe richting ideaal voor jongeren die zich echt helemaal willen toeleggen op talen.

“Vlaanderen is eentalig, maar Vlamingen kunnen maar beter meertalig zijn”, zegt Weyts. “We hebben een open kenniseconomie, we drijven handel met de hele wereld en onze naaste buren spreken Frans, Duits en Engels. Net zoals we in het secundair onderwijs investeren in sterke STEM-opleidingen, zo maken we nu ook werk van een volwaardige talenrichting.”

Een zogenaamde ‘ontwikkelcommissie’ met leerkrachten, experten en vertegenwoordigers van de  onderwijsverstrekkers zal nu specifieke eindtermen voor de nieuwe richting opstellen.