Extra capaciteit in scholen nodig

“Deze vluchtelingenstroom verschilt van de vluchtelingencrisis van 2015. We zien vandaag meer vrouwen met jonge kinderen”, zegt Koen Daniëls. “Dat brengt extra uitdagingen met zich mee, zeker voor ons onderwijs. In de eerste plaats hebben we extra capaciteit in de scholen nodig. Dit decreet voorziet onder andere in extra middelen, zowel voor het huren van bestaande gebouwen en modulaire units als voor personeel. Op die manier laten we Oekraïense kinderen niet in de kou staan.” 

Oekraïense kinderen houvast geven

“Door de Oekraïense kinderen onderwijs te bieden, geven we hen een houvast. Ze worden in hun thuisland geconfronteerd met een ongeziene agressie. Daarom moeten we scholen, directies en leerkrachten zo goed mogelijk ondersteunen bij het bieden van onderwijs. Met dit decreet maken we op een nog flexibelere manier onderwijs mogelijk voor anderstalige nieuwkomers uit Oekraïne, zowel in het reguliere als in het volwassenenonderwijs”, zeggen Annabel Tavernier en Arnout Coel.