Scholen krijgen extra budget voor coronakosten

Door Ben Weyts op 6 september 2020, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Coronacrisis
school corona mondmaskers

De Vlaamse Regering maakt meer dan 22 miljoen euro extra budget vrij voor coronakosten in het onderwijs. Met die extra werkingsmiddelen kunnen de scholen in het eerste trimester van het nieuwe schooljaar de verstrengde hygiënemaatregelen aanhouden en extra opvangcapaciteit voorzien in internaten. “De coronacrisis brengt veel extra werk met zich mee in het onderwijs. Onze scholen mogen niet opdraaien voor al die extra kosten”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Sinds 1 september zijn alle scholen open voor alle leerlingen van alle leerjaren. De coronamaatregelen brengen echter extra kosten met zich mee. Zo betekenen de verstrengde hygiënemaatregelen dat er extra poetspersoneel nodig is om alles regelmatig en goed te ontsmetten. Bij het leerlingenvervoer zijn er extra busbegeleiders nodig nu er extra bussen ingezet worden voor de leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs. De CLB’s kunnen extra mensen gebruiken nu ze belast zijn met de contact tracing. “Ons onderwijs heeft helpende handen nodig”, weet minister Weyts.

17 miljoen naar poetspersoneel

De Vlaamse Regering maakt nu meer dan 22 miljoen euro extra werkingsmiddelen vrij voor scholen. De extra middelen moeten kosten dekken in het eerste trimester van het nieuwe schooljaar. Concreet gaat er bijna 17 miljoen extra naar poetspersoneel. Dat is nodig omdat een poetshulp met de verstrengde hygiëne- en ontsmettingsmaatregelen elke dag 20 minuten extra werk heeft aan een gemiddelde klas van 20 leerlingen.

Geld voor internaten, CLB en leerlingenvervoer

Er gaat ook ruim 2 miljoen extra naar extra opvangcapaciteit bij internaten, internaten met permanente openstelling (IPO’s) en medisch pedagogisch instituten (MPI’s). In code oranje en code rood moeten de internaten immers opvang bieden aan leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs in weken waarin zij afstandsonderwijs krijgen. Er is ruim 1 miljoen extra budget voor bijkomende CLB-medewerkers. Zo kunnen er in grote CLB’s bijvoorbeeld tot twee extra voltijdse medewerkers bijkomen. Er wordt tenslotte bijna 2 miljoen extra voorzien voor leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs.

Iedereen maximaal in het klaslokaal

“We zijn heel ambitieus voor dit schooljaar: we willen iedereen maximaal in het klaslokaal”, zegt Weyts.  “Maar we zijn niet blind voor de extra kosten die dat met zich mee brengt. We zijn vorig jaar met extra middelen over de brug gekomen voor bijvoorbeeld beschermingsmateriaal, dit jaar financieren we ook extra mensen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is