De groeiende internationalisering en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand rond Brussel legt een grote druk op de scholen. In sommige gemeenten van de Rand heeft tot wel 75 procent van de schoolgaande jeugd een buitenlandse herkomst. 46 procent  van alle leerlingen in de basisscholen van de Rand heeft een andere thuistaal. Dat benadert stilaan de Brusselse cijfers, maar de Nederlandstalige scholen in Brussel krijgt al decennia extra financiële ondersteuning om in een vaak anderstalige omgeving onderwijs te organiseren. De scholen in de Vlaamse Rand krijgen daar tot nu toe geen enkele extra steun voor.

Projecten voor kinderen, ouders en leerkrachten

Daar maakt Ben Weyts nu komaf mee. De extra investeringen (3 miljoen euro) gaan naar concrete projecten zowel gericht op kinderen als op hun ouders, zoals activiteiten waar ouders samen met hun kinderen aan kunnen deelnemen. Op het niveau van de leerlingen kunnen er extra initiatieven komen om scholieren die moeite hebben met Nederlands zowel tijdens als na de schooluren bij te spijkeren. Ook leerkrachten kunnen rekenen op extra bijscholingen komen, om hen beter voor te bereiden om les te geven aan taalarme leerlingen of te communiceren met anderstalige ouders, maar er kunnen ook extra taalcoaches worden ingezet in de klassen.

Vlaams karakter versterken

“Deze investering versterkt de onderwijskwaliteit voor álle leerlingen, ook de Nederlandstalige leerlingen. Het gaat immers voor de héle klas trager en moeilijker als sommige klasgenoten blijven worstelen met het Nederlands”, zegt Weyts. “Tegelijk willen we ook het Vlaams karakter van de Rand opnieuw versterken.”