Scheve Waalse artsenquota eindelijk rechtgetrokken

Door Valerie Van Peel op 15 maart 2018, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Gezondheidszorg, Artsen
Vlaanderen verhoogt de artsenquota

De ongelijke verdeling van de artsenquota tussen de Belgische landsdelen is definitief van de baan. Het ingangsexamen geneeskunde wordt verplicht in de Franstalige universiteiten. Er komt ook een wettelijke verankering van de verdeling van het aantal RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV -nummers, die nodig zijn om als arts aan de slag te kunnen. Bovendien wordt het overtal aan artsen in Wallonië rechtgezet. Kamerlid Valerie Van Peel is tevreden: “Waar vorige regeringen de Vlamingen lieten betalen voor de Waalse overconsumptie, zet de N-VA nu die historische scheefgroei recht.”

Medische overconsumptie op Vlaamse kosten

De nieuwe wet rond de artsenquota maakt een einde aan twintig jaar getouwtrek in een Communautair Alles wat te maken heeft met de verhoudingen tussen de gewesten en de gemeenschappen. Deze verhoudingen worden geregeld via een uitgebreide taalwetgeving van 1966 en de zes staatshervormingen tussen 1970 en vandaag. Het gaat echter niet alleen over taalculturele conflicten. Er zijn ook fundamenteel verschillende visies over het sociaaleconomisch beleid, migratie, justitie, enzovoort. Er ontstond een democratisch deficit met twee gesplitste publieke opinies. communautair erg beladen dossier. Eind jaren negentig voerde de federale regering een rem in op het aantal artsen. Terwijl Vlaanderen onmiddellijk een ingangsexamen invoerde, deed Wallonië niets. Het gevolg is een overtal aan Franstalige artsen en een medische overconsumptie in Wallonië waarvan de rekening federaal wordt betaald. “De rekening voor het Waalse artsenoverschot is lang genoeg betaald door Vlaanderen. Dat stopt hier en nu”, besluit Kamerlid Van Peel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is