Schaarbeeks gemeentebestuur moet taalwet naleven

Gemeentehuis Schaarbeek

De Schaarbeekse administratie wordt al zeven jaar lang geleid door een gemeentesecretaris die niet over de vereiste talenkennis beschikt. Brussels fractieleider Cieltje Van Achter en Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier, beiden Schaarbekenaren, reageren verbijsterd en wijzen op het schuldig verzuim van de Brusselse regering.

De beslissing om de taalwetgeving te handhaven ligt bij de regering en bevoegd minister Bernard Clerfayt (Défi). Toen David Neuprez, de Schaarbeekse gemeentesecretaris, in 2014 werd aangesteld, was Bernard Clerfayt de burgemeester van Schaarbeek.

Gemeentesecretaris al 7 jaar ‘stagiair’ om taalwet te omzeilen

“In 2014 klaagde ik de benoeming van de Schaarbeekse gemeentesecretaris al aan”, stelt Cieltje Van Achter. “Toen had de vice-gouverneur, die toeziet op de naleving van de taalwetgeving, de aanstelling van de Schaarbeekse gemeentesecretaris net geschorst. De toenmalige regering legde die schorsing echter naast zich neer. Nu blijkt dat de man al zeven jaar lang als “stagiair” aangesteld is en nog altijd het vereiste niveau van Nederlands niet behaald heeft.”

Taalwetgeving niet meer dan een vodje papier

“Dit is echt onvoorstelbaar”, reageert Annabel Tavernier. “Het gaat hier om een topambtenaar. De gemeente Schaarbeek heeft zo’n 1.250 arbeiders en ambtenaren in dienst. Die worden intussen dus al zeven jaar lang geleid door een man die te weinig Nederlands kan en daar blijkbaar zelf geen graten in ziet. Dit toont eens te meer hoe belangrijk het is om de taalwetgeving te handhaven. De vereiste talenkennis moet er al zijn bij de benoeming. Anders komt het er duidelijk niet meer van. Voor de Brusselse lokale besturen is de taalwetgeving niet meer dan een vodje papier.”

Naleving taalwetten geen prioriteit voor Open Vld

“Het is nochtans eenvoudig”, vult Cieltje Van Achter aan. “Als iemand aangesteld wordt zonder de vereiste taaldiploma’s te kunnen voorleggen, dan schorst de vice-gouverneur die benoeming. Vervolgens is het aan de regering om over te gaan tot een vernietiging. Dat laatste gebeurt echter nooit. De laatste jaren zagen we meer en meer schendingen van de taalwetgeving en toch zagen we geen enkele vernietigingsbeslissing van de regering. Zelfs Sven Gatz (Open VLD), die zich deze legislatuur tot Minister van Meertaligheid doopte, maakt van de naleving van de taalwetgeving geen prioriteit.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is