Sanitaire pandemiewet regering: top-down-aanpak, geen parlementair debat, geen goed bestuur

Frieda Gijbels, Yoleen Van Camp, Kathleen Depoorter

De groot aangekondigde sanitaire pandemiewet van federaal minister Vandenbroucke blijkt vervaagd te zijn tot een technisch werkstuk dat het juridische kader van de voorbije en komende maanden moet regelen. Voor de echte sanitaire pandemiewet moet Vandenbroucke herkansen, zo blijkt uit de tekst. “Goed dat Vandenbroucke eindelijk de wetgeving rechtzet rond het testen, het voorzien van continuïteit van geneesmiddelen, de financiering van de ziekenhuizen en zoveel andere maatregelen in de beheersing van de crisis, maar dit komt uiteraard veel te laat”, stellen Kamerleden Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels en Yoleen Van Camp.

Regering weigert parlementair debat

De tekst van Vandenbroucke werd pas vorige week vrijgegeven en het is de bedoeling om hem zo snel mogelijk voor te leggen aan de plenaire vergadering van de Kamer. Onaanvaardbaar, menen de N-VA-Kamerleden. “Opnieuw weigert de regering een parlementair debat, over zo’n belangrijk thema dan nog wel. Paars-groen kondigde bij haar aantreden een nieuwe politieke cultuur aan, toch merk ik daar in het parlement niks van. Grondig debat wordt afgeblokt en voorstellen van de oppositie worden weggestemd om ze later opnieuw als meerderheidsvoorstel te agenderen. Dat is wat op vandaag letterlijk gebeurt voor de schorsing van besparingsmaatregelen voor Covid-geneesmiddelen”, aldus Kathleen Depoorter.

Goed bestuur wordt niet gestimuleerd

Vandenbroucke schept met zijn wetsontwerp de mogelijkheid om voorschotten uit te betalen aan de ziekenhuizen voor de beheersing van de Covid-crisis. “In de tekst wordt wel gesproken over het uitbetalen van voorschotten voor de financiering van de werking van de ziekenhuizen, maar wordt daartegenover amper een voorwaarde van effectieve nood aan middelen opgenomen. Zo kom je tot een situatie waarin ziekenhuizen die sowieso al in het rood staan sneller over middelen kunnen beschikken dan zij die als goede huisvader omgaan met hun centen. Ik vind dat onbegrijpelijk en vooral niet getuigen van goed bestuur. Het is ook niet duidelijk of de betrokken sectoren geraadpleegd werden. Nochtans is hun ervaring van onschatbare waarde en kunnen zij allicht goede suggesties doen”, oppert Frieda Gijbels.

Meer handen aan het bed

Bij de toekenning van voorschotten aan de ziekenhuizen wordt ook geen voorwaarde gesteld naar de versterking en de omkadering van het zorgpersoneel. Yoleen Van Camp herhaalt wat ze al jaren predikt: “Meer handen aan het bed van de patiënt is de enige juiste manier om betere zorg voor de patiënt te voorzien. De voorschotten van de ziekenhuizen worden hier snel-snel geregeld, daar waar er veel meer ingezet zou moeten worden op een hogere zorgcapaciteit. We zouden zelfs kunnen stellen dat de regering de middelen die het parlement heeft vrijgemaakt voor zorgpersoneel nu ook willen uithollen.”

Top-down houding paars-groene regering

De Kamerleden besluiten dat het wetsontwerp een verderzetting is van de top-down houding die de regering al de ganse crisis hanteert. “Te weinig grondig parlementair debat, geen wetenschappelijke evidentie voor de maatregelen die de regering doorvoert noch het verzamelen van correcte data. Dat men 13 maanden geleden noch geen zicht had op wetenschappelijke gegevens rond welke maatregelen werken en welke niet is te begrijpen. Op vandaag is zo een houding onvergeeflijk, al zeker in het kader van de gigantische inspanningen die van de zorgsector en de bevolking gevraagd worden. Het evenwicht tussen economie en zorg is totaal zoek , het parlementair debat ook. Wij hebben dan ook een tweede lezing van dit voorstel gevraagd”, besluiten Depoorter, Gijbels en Van Camp.

Sluipende herfederalisering

Bovendien blijkt deze tekst een gemiste kans om bepaalde stappen naar een verregaande regionalisering van de zorg voor te bereiden en worden er amper lessons learned uit de eerste golven meegenomen. Een herfederalisering biedt zich sluipenderwijs aan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is