Sander Loones naar Europa voor de N-VA

Door Sander Loones op 21 oktober 2014, over deze onderwerpen: Europees Parlement, Verkiezingen 2014, N-VA
Sander Loones naar Europa voor de N-VA

Sander Loones is officieel aangesteld als Europees Parlementslid voor de N-VA. Hij vervangt Johan Van Overtveldt, die in de nieuwe federale regering minister van Financiën is geworden. Loones wil de lijn die is uitgezet door de nieuwe Vlaamse en federale regering ook Europees verankeren. “Dat betekent: intelligent snoeien en structureel hervormen om sterker te groeien. Enkel zo kunnen we onze welvaart en ons sociaal model veiligstellen.”

Sander Loones (35) is de zoon van het voormalige N-VA-parlementslid Jan Loones. Hij studeerde rechten aan de KU Leuven en ging vervolgens aan de slag op het studiebureau van de federale Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), waar hij zich toelegde op het asiel- en migratiebeleid. Na een tussenstap als consultant bij PricewaterhouseCoopers (PwC) belandde hij bij de N-VA.
 
Als coördinator van de N-VA-studiedienst was Loones mee de sturende kracht achter de inhoudelijke voorbereidingen van het historische confederalismecongres en de verkiezingscampagne van 2014. Bij de federale regeringsonderhandelingen ondersteunde hij de N-VA-onderhandelaars achter de schermen met technisch advies.

Eurorealisme De N-VA kiest voor een realistische en haalbare benadering van het Europese project. Dat eurorealisme vertaalt zich in een Europa dat sterk is waar nodig, om resultaten te boeken die tastbaar en concreet zijn voor de eigen burgers. De Europese samenwerking moet ook voldoende democratisch draagvlak hebben bij de inwoners van de lidstaten. De N-VA pleit daarom voor constante kritische reflectie en zet zich af tegen het droombeeld van een Europese superstaat. Eurorealisme
Als Europese Vlaming kiest Loones voor een eurorealistisch verhaal met een Europa dat sterk is waar nodig. De Europese Unie wordt geconfronteerd met bijzonder grote uitdagingen: “De economische structuren van verscheidene EU-lidstaten hebben hun houdbaarheidsdatum ver overschreden. We moeten durven kiezen voor minder verspilling en dus voor een strikter systeem dat de nadruk legt op het herstel van de Concurrentiekracht De mate waarin ondernemingen in het ene land kunnen concurreren met dezelfde ondernemingen in een ander land. Sinds 1996 bestaat er in België een wet om de concurrentiekracht te bewaken. Die stelt dat de Belgische loonkosten niet sneller mogen evolueren dan het gemiddelde van onze drie buurlanden. De CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) meet elk jaar of die doelstelling wordt gehaald. concurrentiekracht , op investeringen die jobs creëren, op maatregelen die structureel doorwerken. En dat alles zonder de belastingen te verhogen.”
 
“Enkel wanneer elke burger en elke overheid zijn verantwoordelijkheid opneemt, kunnen we structureel veranderen. En dat betekent dus ook dat elke lidstaat de aanbevelingen die met en door de EU zijn vastgesteld effectief uitvoert. De tijd van uitstel en afstel ligt ver achter ons”, besluit Loones.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is