Rechtsstaat respecteren

Op basis van dat rapport zette het Europees Parlement de artikel 7-procedure in tegen Hongarije. Artikel 7 is de zwaarst mogelijke strafprocedure, waarbij een EU-lidstaat zijn stemrecht kan verliezen in de EU. De N-VA onthield zich bij de stemming over het rapport-Sargentini omdat volgens Sander Loones “artikel 7 het ultieme middel hoort te zijn om ervoor te zorgen dat de principes van de rechtsstaat in heel Europa gerespecteerd worden.”

Gedeelde waarden

De onthouding betekent niet dat de N-VA meent dat Hongarije niet kan worden terechtgewezen. “Wie tot de Europese club wil behoren, moet de regels volgen. De EU is meer dan een verhaal van centen, het is een Unie rond gedeelde waarden. De N-VA verdedigt die waarden”, legt Sander Loones uit. Hij wijst erop dat de N-VA de Europese procedure tegen Polen wel steunde, ook al zit de regeringspartij in dezelfde Europese fractie als de N-VA.

Lijnen openhouden

Europarlementslid Loones roept op om de lijnen met Hongarije en Victor Orbán open te houden. “Indien er negatieve signalen komen uit Hongarije, dienen we hen op de Europese regels en verplichtingen te wijzen. Die verantwoordelijkheid rust des te meer op de schouders van de Europese christendemocratische EVP, waarin de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán zetelt”, besluit Sander Loones.