“Je hebt drie zaken nodig om vooruit te gaan: een goede auto, een goede chauffeur en een volle tank. In België hebben we geen van die drie. We zitten in een geblokkeerd bric-à-brac-land, met een premier aan het stuur die niet de leider is die we nodig hebben en we hebben vooral te weinig benzine: mensen die werken, zij die ervoor zorgen dat de rekeningen kunnen worden betaald. Vooral op dat vlak is er veel meer nodig, zeker in Wallonië en Brussel. Als we onze begroting op orde willen stellen, moet die tewerkstellingsgraad van 80 procent er écht wel komen. We zien vandaag geen enkel beleid in die richting.”

“Het zou het systeem ook veel eerlijker maken. Er is nu veel spanning: mensen die werken vinden het niet eerlijk dat er anderen dat niet doen. Dat zij alle rekeningen moeten betalen.”

Belastingkampioen

Kan er ook gekeken worden naar meer inkomsten? Volgens Sander ligt dat moeilijk: “Dit land is nu al belastingkampioen. Dat wordt bevestigd in alle cijfers. Ik kan me inbeelden dat men hier en daar wil verschuiven, maar extra inkomsten, dat niet. Iedereen geeft het ook aan dat het probleem zit bij de uitgaven. Vooral in de sociale zekerheid en de pensioenen.”

PS is gevaar voor ons allemaal

Vooral bij de PS wil men de zaken vooruit schuiven, maar Sander Loones is duidelijk: “De tijd is op. Er was een pensioenhervorming beloofd tegen september 2021. Dat is straks twee jaar te laat. Deze regering houdt haar beloftes niet, dat is wat haar nog het meest kwalijk neem. De schijn wordt opgehouden. Kijk naar Dermagne (federaal minister van Economie en Werk, nvdr), die het probleem gewoon ontkent en stelt dat alles wel vanzelf zal goedkomen. De PS is echt een gevaar geworden voor ons allemaal.”

Op de strafbank

Corona, en bij uitbreiding de crisis in Oekraïne zijn volgens Sander overigens geen excuus voor de lamentabele situatie in België. “Het probleem zit veel dieper. Het is structureel. Vergelijk het met andere landen. Griekenland, Italië, Spanje, dat zijn allemaal zogezegd ‘probleemlanden’, maar ze doen het qua begroting wel beter dan ons. Ze zijn ook beter voorbereid op de vergrijzingskosten. België is gewoon het miserieland van Europa. De EU is lange tijd mild geweest, omwille van corona, maar straks gelden de regels weer als vanouds, en dan weten we waar dit land gaat belanden: op de strafbank. Daar wil je echt niet zitten.”

Mét N-VA tekort naar 0,7 procent

Sander Loones verwijst nog naar de vorige federale regering, mét de N-VA. “We hebben toen een begrotingstekort geërfd van 3,4 procent en dat teruggebracht tot 0,7 procent. Er lag een ganse arbeidsdeal op tafel. De taxshift was een heuse belastingverlaging en gaf zuurstof aan onze economie. Dat hebben we ook gezien in de cijfers. De huidige regering profiteert vooral van de maatregelen die toen zijn genomen, maar het is dringend tijd dat ze zelf in actie schiet.”

Start video