Het Klimaatfonds wordt sinds 2012 ingezet voor maatregelen die bijdragen aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Het fonds wordt gevoed met de inkomsten van de veiling van emissierechten voor de industrie. In 2021 is het Klimaatfonds goed voor 73 miljoen euro.

17 nieuwe klimaatmaatregelen

De Vlaamse Regering besliste tot 17 nieuwe maatregelen die bijdragen aan de Vlaamse Klimaatdoelstellingen. Het grootste deel zal besteed worden aan de energetische renovatie van gebouwen (in de sectoren welzijn, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, VDAB) en woningen (sociale woningen, erfgoedwoningen, appartementen…). Daarvoor wordt 40,6 miljoen euro voorzien. 15,8 miljoen euro gaat naar de ondersteuning van het Lokale Energie- en Klimaatpact en een versterking van de collectieve renovaties in dit plan.

Daarnaast wordt er 5,4 miljoen voorzien voor de actieplannen mobiliteit en gebouwen van de Vlaamse overheid zelf. 800.000 euro wordt geïnvesteerd in een project waarbij een warmtenet gevoed wordt met restwarmte van een waterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Deurne. Er wordt vijf miljoen voorzien voor klimaatmitigatie in de landbouw en 1 miljoen voor een versterking van de ecologiepremie voor niet-ETS bedrijven.

Meer dan ooit hefboomeffect

In lijn met het nieuwe bestedingskader zullen deze nieuwe klimaatmaatregelen niet volledig uit het Vlaamse Klimaatfonds gefinancierd worden. De bevoegde ministers zullen ze ook gedeeltelijk vanuit andere budgetten moeten (laten) financieren. Voor elk van deze maatregelen zal berekend worden hoeveel ton broeikasgassen ze reduceren per euro, de meest kostenefficiënte maatregelen zullen het grootste percentage cofinanciering uit het Klimaatfonds ontvangen. Hierdoor bekomen we een hefboomeffect met het Vlaamse Klimaatfonds: elke euro uit het klimaatfonds zal bijkomende middelen voor klimaatbeleid aantrekken.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt zich sterk dat elke euro uit het Vlaamse Klimaatfonds in de toekomst gemiddeld twee euro klimaatmaatregelen zal opleveren. “Zo maken we van het Klimaatfonds een hefboom voor méér nieuwe klimaatmaatregelen. Ik ben mijn collega’s in de Vlaamse Regering dankbaar om mee de handen uit de mouwen te steken voor een kostenefficiënt klimaat- en energiebeleid en het effectief realiseren van deze investeringen. Dat het gros daarvan geïnvesteerd wordt in energetische renovaties is bovendien belangrijk voor de tewerkstelling in de bouwsector, maar drukt tegelijk ook de energiefactuur van onder meer scholen, zorginstellingen, inwoners van sociale woningen en overheidsdiensten.”