Nieuw systeem: wees gewaarschuwd

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters overweegt daarom om het systeem van onze autokeuring om te gooien. “Meer naar het systeem dat Nederland hanteert, waarbij garages de combinatie maken van én de keuring én de reparaties. In Nederland is het systeem inderdaad goedkoper, maar garages kunnen daar verschillende belangen nastreven. Er is een lagere prijs, maar er wordt ook winst gerealiseerd door het uitvoeren van herstellingen, in functie van de keuring. Als je aan de garages zo’n rol geeft, moet de kwaliteit van hun dienstverlening ook op een of andere manier kunnen worden gecontroleerd. Wat we absoluut willen vermijden is dat er onnodige herstellingen en kosten worden aangerekend aan de klanten”, waarschuwt Moors.

Niet over één nacht ijs gaan

Gelet op het feit dat deze regelgeving al veertig jaar bestaat, moeten we ook niet over één nacht ijs gaan. Moors ijvert om deze problematiek met open geest te bekijken. “De wachttijden moeten korter. Verbeteringen zijn aan de orde en nodig. Maar deze moeten vooral gebeuren in functie van de verkeersveiligheid en een optimale dienstverlening.”