Resultaat outreach teams voor illegalen bedroevend

Door Maaike De Vreese, Theo Francken, Yoleen Van Camp op 7 april 2021, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

De federale outreach teams, die oplossingen aanreiken aan personen in illegaal verblijf, boeken nauwelijks resultaat. Van 2.604 illegalen tekenden amper zes voor een vrijwillige terugkeer. Kamerleden Yoleen Van Camp, Maaike De Vreese en Theo Francken pleiten voor een effectiever terugkeerbeleid naar Australisch en Brits model.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Mahdi zal de outreach teams van 3 naar 14 medewerkers uitbreiden. Dat antwoordde hij op een vraag van N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp. Mahdi heeft grote verwachtingen van deze teams: ze moeten desinformatie tegen gaan en zo een oplossing bieden voor de transmigratie- en illegalenproblematiek en de overlast die daarmee gepaard gaat. Met de uitbreiding wil de staatssecretaris de teams niet enkel in Brussel maar ook op andere locaties inzetten zoals onder andere op snelwegparkings en in de haven van Zeebrugge. “De resultaten zijn echter bedroevend. We vragen de staatssecretaris de schaarse middelen die voor handen zijn te oriënteren naar een effectief terugkeerbeleid”, zeggen volksvertegenwoordigers Maaike De Vreese en Theo Francken.

Amper 0,2 procent resultaat

In een jaar tijd werden gesprekken gevoerd met 2.604 personen in illegaal verblijf. Daarvan waren slechts 156 personen bereid tot een verdere begeleidingssessie. 27 mensen vroegen internationale bescherming aan of hadden een aanvraag lopende en zes hebben ingetekend op vrijwillige terugkeer. “De staatssecretaris noemt dit een positief resultaat. Zelfs als je de lopende asielaanvragen als “resultaat” meetelt, kom je slechts op 1,3 procent van de 2.604 bereikte personen waar een “resultaat” werd voor geboekt. Voor de personen die internationale bescherming aanvroegen is het uiteindelijk resultaat van de aanvraag echter nog niet bekend”, aldus Yoleen Van Camp. “Als je dan de lopende procedures niet meerekent en de effectieve resultaten op het vlak van terugkeer bekijkt, dan kom je zelfs slechts op een resultaat van 0,2 procent. Dat is ronduit ondermaats.”

Aanpak schiet doel voorbij

“Daarenboven schiet deze aanpak zijn doel volledig voorbij wat de transmigrantenproblematiek betreft. Uit gesprekken blijkt dat deze mensen heel goed op de hoogte zijn van de mogelijkheid om hier asiel aan te vragen maar dat stelselmatig weigeren”, zegt Maaike De Vreese. “Spendeer de middelen aan een administratief afhandelcentrum ter ondersteuning voor de politie en voldoende gesloten terugkeerplaatsen in Brugge voor illegale transmigranten. Dat zijn concrete maatregelen die de bevoegde diensten op het terrein werkelijk ondersteunen.”

Voluit aan voor beleid naar Australisch en Brits voorbeeld

“De staatssecretaris wil de outreach teams nu nog verder uitbreiden met één coördinator en 10 outreachers. Het bestaande outreach team wordt momenteel gefinancierd met Europese middelen. Maar Mahdi wil nu 620.000 euro extra belastinggeld uittrekken. Verspilling van belastinggeld als je het mij vraagt en het resultaat op objectieve manier bekijkt”, aldus Theo Francken. “Daarom roepen wij op om deze middelen te investeren in een kordaat terugkeerbeleid. Ten slotte moeten we voluit gaan voor terugname-akkoorden en een asiel- en migratiebeleid naar Australisch en Brits voorbeeld. Anders blijven we dweilen met de kraan open.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is