Responsabilisering van werkgevers en werknemers bij langdurige ziekte

Zieke man bij de dokter

Langdurig zieken en werkgevers die niet constructief meewerken aan een terugkeer naar werk, zullen binnenkort gesanctioneerd worden. Op die manier wil de federale regering de forse toename van het aantal langdurig zieken effectiever aanpakken. Kamerlid Jan Spooren juicht de maatregel toe: “De N-VA heeft altijd gepleit voor een evenwichtige benadering waarbij zowel werkgevers, werknemers als artsen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen”, benadrukt Kamerlid Spooren, “en dat is in het bereikte akkoord zeker het geval”.

Als iedereen meewerkt

Sinds begin vorig jaar wordt er voor elke arbeidsongeschikte werknemer binnen de zes maanden een re-integratietraject aangeboden en opgestart. Voor elke langdurig zieke wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn, en welke ondersteuning en aanpassingen aangewezen zijn om hun plaats opnieuw in te nemen op de arbeidsmarkt. Deze preventieve en positieve aanpak werkt pas echt als alle partijen voluit meewerken. “De deelname aan een dergelijk ‘re-integratietraject’ was tot nu toe nog vrijblijvend, en dankzij het akkoord binnen de federale regering komt hier nu verandering in”.

Een goede zaak

“We zijn ons er natuurlijk van bewust dat veel langdurig zieken niet meer aan de slag kunnen”, zegt Spooren. “Een eventuele sanctionering hangt daarom af van de inspanning die men levert en niet enkel van het resultaat”. Hij rekent erop dat de maatregel helpt om de forse stijging van langdurig zieke werknemers , vandaag al meer dan 400.000, een halt toeroept. “Een goede zaak voor de inkomenszekerheid van veel langdurig zieken en een oplossing om openstaande vacatures in te vullen. Bovendien helpt de maatregel de exploderende uitgaven in dit domein van onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid beter onder controle te houden”, besluit Jan Spooren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is