In Vlaanderen krijgt een op twee ’LGBTQI+’ers te maken met intimidatie en bijna een op vijf met fysiek geweld. Dat is onaanvaardbaar. Daarom namen de N-VA, CD&V, Open Vld, Vooruit en Groen gezamenlijk het initiatief om op IDAHOT samen met de vertegenwoordigers van de Vlaamse levensbeschouwingen een sterk signaal de wereld in te sturen: “We veroordelen elke vorm van intimidatie en geweld op basis van iemand zijn seksuele oriëntatie. Punt. Ieder mens is gelijk, niemand van de LGBTQI+-gemeenschap mag gediscrimineerd worden.” Politici maar ook vertegenwoordigers van de Rooms-katholieke kerk, de Protestantse kerk, de Anglicaanse kerk, de Orthodoxe kerk, de Israëlische eredienst, de Islamitische eredienst, de Boeddhistische Unie en de Vrijzinnigen brengen die boodschap luid en duidelijk.  

2 op 3 holebi’s bang om hand in hand over straat te lopen

In 2021 durft meer dan zestig procent van de holebi’s en transpersonen zichzelf niet te zijn in publieke ruimtes uit angst om bedreigd te worden. Daarom vermijdt een op drie holebi’s bepaalde plaatsen. Twee op drie holebi’s zijn bang om hand in hand met hun geliefde op straat te lopen, uit angst voor verbaal of fysiek geweld. En uit onderzoek van onder andere de Universiteit Gent, blijkt dat een op vijf van de jonge jongens aangeeft tegen gelijke rechten voor holebi’s te zijn.

Interlevensbeschouwelijke Dialoog opnieuw opgestart

De politieke fracties in het Vlaams Parlement en de vertegenwoordigers van levensbeschouwingen in Vlaanderen vonden het daarom belangrijk om de Interlevensbeschouwelijke Dialoog opnieuw op te starten. Bij de N-VA is Lorin Parys een van de bezielers van die dialoog. De gespreken in de luwte bleken meteen constructief en productief. Daarom benadrukken we vandaag samen dat elke mens gelijk is en discriminatie op basis van seksuele geaardheid niet getolereerd wordt. We verwijzen samen naar het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens als leidraad en naar het Charter dat voormalig minister-president Geert Bourgeois met de levensbeschouwingen in 2017 afsloot. Daarin staat onder meer dat iedereen het recht heeft op vrije partnerkeuze.

Inzicht en beter wederzijds begrip

“We doen ook een oproep aan iedere levensbeschouwing om, met respect voor ieders eigenheid, het thema onder de aandacht te brengen”, zeggen de politici. “Zo vragen we de geloofsgemeenschappen zich te engageren om ook als veilige haven te fungeren waar mensen van de LGTBQI+-gemeenschap en zoekende jongeren terechtkunnen met hun vragen. Zij kunnen zelf het gesprek met hen aangaan, maar ook doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties.”

“Wij willen graag ingaan op de vraag om de dialoog tussen de politiek en de levensbeschouwingen open te houden en elkaar op regelmatige basis te spreken. In de luwte met elkaar praten over moeilijke onderwerpen, brengt inzicht en beter wederzijds begrip,” besluiten alle vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen.

Volksvertegenwoordigers Lorin Parys (N-VA), Orry Van de Wauwer (CD&V), Stephanie D’Hose, (Open Vld), Maxim Veys (Vooruit), An Moerenhout (Groen), Piet De Bruyn (N-VA), Tom Ongena (Open Vld), Paul Van Miert (N-VA) en Freya Perdaens (N-VA) en vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen, Monseigneur Johan Bonny (Rooms-katholieke kerk), Steven Fuite en Geert Lorein van de Protestantse Kerk, Kanunnik McDonald, voorzitter en Jo Jan Vandenheede, secretaris, van de Anglicaanse Kerk, Metropoliet Athenagoras van de Orthodoxe Kerk, Phillipe Markiewicz van de Israëlische eredienst, Khalid Benhaddou, imam, van de Islamitische eredienst, Carlo Luyckx van de Boeddhistische Unie en Freddy Mortier, voorzitter, en Aubry Cornelis, adjunct-directeur van demens.nu